Nếu Việt Nam xưa có phong tục dựng cây nêu trừ tà ngày Tết thì vài quốc gia Caribbean và Nam Mỹ cũng có tập tục trừ tà trong dịp lễ cuối năm này. Tin tức cho hay trong thời gian qua đã có nhiều chai “phù thủy” đựng đinh, ghim sắt rỉ trộn với tóc và nước tiểu trôi dạt trên vùng biển Vịnh Mexico, có lẽ do người dân các nước này thả xuống biển. Người nhặt được bùa trừ tà này cũng hoảng huống hồ ma quái, thủy quái.