Nếu bầu cử Mỹ còn gay cấn, kết quả vẫn giằng co cả tuần sau ngày bầu cử thì cách bầu cử tại Việt Nam ta xem ra đã chứng tỏ sự “ưu việt” hơn gấp nhiều lần. Nếu kết quả không được biết trước hàng tháng trời thì sau các cuộc bầu cử, báo chí đồng loạt đưa tin đại loại như “Bí thư tỉnh Đắc Lắc tái đắc cử 100% phiếu bầu, Bắc Ninh có Bí Thư mới với 100% phiếu bầu, Bí Thư Bắc Ninh giữ chức với tỉ lệ 100%…”. Kể ra nước ta đoàn kết rất… tợn.