Một phụ nữ tại Ấn Độ là Ranjita Kundu vừa phát giác mình bị mất một quả thận mà không biết nguyên nhân vì sao. Thận trong mình đâu phải thứ hớ hênh mà bị đánh cắp. Cuối cùng cô cũng tìm được nguyên nhân là… người chồng yêu dấu đã sống chung 12 năm của mình, trong một cuộc phẫu thuật trước kia, đã sắp xếp để cắt một quả thận của vợ bán cho chợ đen, lấy tiền vui cùng bồ mới.