Bà nội Mỹ khác bà Nội Việt thế nào? Richard Taylor tại Pennsylvania đã 28 tuổi mà vẫn còn “nhõng nhẽo” với bà Nội, xin tiền bà mua nệm mới không được bèn phá cửa phòng, xông vào giật bóp của bà Nội để lấy tiền đi mua nệm và cắt cả điện thoại trong nhà. Cháu nào bà nấy, bà Nội của Richard đã sang nhà hàng xóm để gọi 911 và sau đó Richard đã bị bắt về tội cướp của và sách nhiễu người già. Muốn được ngủ trên nệm mới thì bây giờ Richard đã có nệm “mới”, có thể không êm như nệm cũ ở nhà mà có khi còn có rệp.