Alysia là một phần mềm sáng tác âm nhạc mới, giúp cho ai cũng có thể sáng tác nhạc được. Alysia tự động tạo ra dòng nhạc dựa trên lời đã có hoặc sẽ tạo ra lời dựa trên chủ đề người đặt ra.

Báo Pháp Liberation năm 2019 đã tặng danh hiệu “bài hát hay trong ngày” cho một người viết nhạc dùng Alysia.

https://www.withalysia.com/
https://apps.apple.com/us/app/alysia/id1436104199?ls=1