BuyBackBoss

BuyBackWorld

Decluttr

Gazelle

ItsWorthMore

NextWorth

Swappa

Một số trang nhà chuyên mua/bán điện thoại thông minh được khách hàng cho điểm cao.

Muốn bán điện thoại đang có và mua điện thoại mới? Hãy ghé thăm một trong những trang nhà trên đây và ÐỪNG QUÊN xoá sạch các chi tiết cá nhân trước đã.