Có thể nói VPN là cận vệ của người dùng khi người dùng nối mạng với internet, bảo vệ trương mục nhà băng của chúng ta hoàn hảo nhất. Dùng VPN là điều nên làm nhưng có nên dùng VPN miễn phí hay không?

Hiện tại Global Web Index cho thấy 25% người dùng xài VPN khi nối mạng internet, thị trường VPN sẽ lên đến 25 tỷ đô la vào năm 2022. Tuy nhiên các chuyên gia an ninh khuyến cáo người dùng KHÔNG NÊN XÀI VPN MIỄN PHÍ.

Lý do thứ nhất: VPN miễn phí không an toàn. Người dùng phải trả giá bằng việc bị các dịch vụ VPN miễn phí thu thập tin tức và bán lại cho nhiều công ty khác, nhất là các dịch vụ VPN miễn phí của Trung Cộng. 86% các dịch vụ VPN miễn phí trên iOS và Android không có lời giải thích rành mạch về việc bảo vệ tư liệu của người dùng. 80% các app VPN miễn phí cho iOS chia sẻ tin tức của người dùng với nhiều công ty khác. Tính đến tháng Tám 2019, 77% các app VPN miễn phí cho iOS và Android nằm trong danh sách “có thể nguy hiểm cho người dùng”, 90% các app VPN miễn phí nằm trong danh sách “nguy hiểm” , dựa theo Free VPN Risk Index.

Lý do thứ hai: Người dùng có thể bị cài malware. Nghiên cứu của cơ quan CSIRO cho thấy 38 phần trăm các app VPN miễn phí có chứa bọ điện toán; Symantec tìm thấy hơn 18,000,000 lần các app VPN miễn phí có chứa bọ điện toán trong năm 2018; Kaspersky tìm thấy bọ điện toán đánh cắp mật mã tăng 60 phần trăm trong các app VPN miễn phí năm 2019.

Lý do thứ ba: Quảng cáo tràn ngập trong các app VPN miễn phí. Chúng có thể theo dõi người dùng rất lâu mà không bị khám phá nhờ vào những mánh khoé không sạch sẽ.

Lý do thứ tư: Bạn bị “buffering” (kiểu như kẹt xe trên xa lộ) khi đi thăm các trang nhà. Có những app VPN miễn phí còn bán lén tốc độ lên mạng của bạn cho người khác mà bạn hoàn toàn không hề hay biết.