Twitter đã bỏ chữ “master”, “slave”, “blacklist” trong ngôn ngữ thảo trình. Nhà băng lớn nhất của Hoa Kỳ là JPMorgan Chase cũng làm động tác tương tự.

Twitter cho biết sẽ thay “master” và “slave” bằng “leader” và “follower” hay bằng “primary” và “replica,” còn “blacklist” sẽ thành “denylist.”

Morgan nói việc thay đổi các chữ này sẽ tốn nhiều tiền và nhiều thời gian. Ngay cả ngành Bán Nhà bây giờ tránh dùng chữ “Master Bedroom” vì BLM.