Trước hết, ÐỪNG tắt máy (shut down)! Nên cho máy đi vào trạng thái “ngủ đông” (hibernate) và chặn đường lên mạng lưới nhện của máy. Một số bọ điện toán có phần lưu trữ chìa khóa mã hóa trong memory, ta có thể làm một bản sao, nếu tắt máy xuống sẽ mất cơ hội này.

Thêm nữa, các bọ điện toán đời mới sẽ hoàn tất việc lây bọ khi ta tắt máy và mở lên lại. Chuyên gia an ninh Bill Siegel cho biết.

Máy cần có một thảo trình chống bọ điện toán. Thảo trình này cần được cập nhật hóa thường xuyên.

Cẩn thận khi mở đọc các tài liệu có kèm hình ảnh hay có tài liệu đính kèm.