Thay đổi của Edge gọi là “Manifest V3” đã được Google áp dụng trên Chrome. “Manifest V3” có mục đích tăng khả năng an ninh của browser Nó làm việc này nhờ cách thay đổi phần webRequest AP của browser. Cũng vì vậy một số thảo trình phụ chặn quảng cáo có thể không chạy được nữa.

Các chuyên gia về an ninh mạng khuyên người dùng nên chọn một browser khác như Brave hay FireFox chứ không dùng Edge hay Chrome.