Locked Folder cho phép bạn dùng kỹ thuật sinh học (biometric security) hoặc mật mã để giấu hình ảnh và phim.

Hiện tại chỉ có điện thoại thông minh Pixel dùng được đặc tính này, các điện thoại thông minh Android phải đợi đến 4, 5 tháng sau.

Cách làm: Bạn vào Library > Utilities > Locked Folder trong Google Photos app. Sau đó chọn các hình, phim muốn bảo vệ. Lưu ý các hình, phim này sẽ không được lưu trữ trên cloud.

Google cũng tăng tốc độ của Google Photos để xem hình ảnh tốt hơn.