Kỹ thuật Face của Google rất mạnh, nó nhận diện hình ảnh của bạn dễ dàng. Sản phẩm Nest Hub Max của Google có Face Match (tức là Face), chỉ cần có người đi ngang gần Nest Hub Max, nó sẽ nhận diện người đó và cho người đó thấy các hình ảnh, tin nhắn, các cuộc hẹn, thậm chí thời gian bạn cần có để từ địa điểm A đến B.

Google nói mình không chia sẻ hình ảnh có trong Face Match với các công ty khác ngay lúc này (còn trong tương lai thì sao? Google không nói gì hết)

Không chỉ có Nest Hub Max mà Google Home, Apple Watch và một số điện thoại thông minh iPhone cũng có thể tự động nhận diện khuôn mặt một người.

Cách tốt nhất là tắt đi khả năng nhận diện khuôn mặt của Face Match. Bạn có thể xóa đi các hình ảnh đã bị Face Match chụp bằng cách vào phần Quản Lý (Settings).

Một nút nằm phía sau lưng sản phẩm Nest Hub Max giúp bạn có thể hoàn toàn tắt đi máy chụp hình (và do đó đồng thời tắt đi Face Match).

Nên biết Facebook cũng có (và đang dùng) kỹ thuật nhận diện khuôn mặt, Apple có FaceID (có trong iPhone X). Cả hai nhìn nhận “có chia sẻ các hình ảnh với một số công ty khác.

apkpure.com/