Dùng microphone qua máy hoặc gắn qua kỹ thuật Bluetooth.

Vào phần Quản Lý (Settings) của máy điện toán, tìm phần Âm Thanh – Sound => Input, chọn “external microphone” trong danh sách.

Bắt đầu dùng thảo trình để gọi điện thoại (như Skype, FaceTime, Keku, Google Voice, Google Hangout, Facebook Messenger, iCall…)

Chọn số điện thoại muốn gọi hay chọn tên của người muốn gọi.

iCall chạy trên hệ thống điều hành Windows, Mac, Linux, iPhone, Android. iCall sẽ cho phép gọi tối đa 5 phút (nhưng bạn có thể gọi lại nhiều lần 5 phút).

Tránh dùng các dịch vụ gọi điện thoại từ Hồng Kông, Trung Cộng để không bị theo dõi lén.