Gartner là công ty chuyên môn theo dõi giá cả lên xuống của thị trường Hoa Kỳ cũng như của thế giới. Mới đây Gartner đưa ra tiên đoán rằng giá memory RAM (DRAM) của thị trường thế giới sẽ giảm mạnh. Con số Gartner đưa ra là 42%. Gartner cũng tiên đoán giá cả của thị trường chất bán-dẫn (semiconductor) cũng sẽ giảm 9.6%.

Từ năm 2018, công ty DRAMeXchange đã đưa ra tiên đoán giá của memory sẽ giảm mạnh vì mức cung vượt qua mức cầu rất nhiều. Tháng Sáu 2019, DRAMeXchange cũng tiên đoán giá memory sẽ giảm thêm 25%.

Ông Ben Lee là chuyên gia tiên đoán giá cả thị trường của Gartner nói: “Thị trường chất bán-dẫn bị ảnh hưởng bởi nhiều yếu tố, giá cả của thị trường chất bán-dẫn vốn đã suy yếu, cộng thêm chiến tranh thương mại Hoa Kỳ-Trung Quốc, cộng thêm mức đòi hỏi của điện thoại thông minh, của máy điện toán và các server giảm nhiều từ năm 2009 là những lý do chính”.

Ông cũng tiên đoán giá cả của memory sẽ cân bằng trở lại (lên giá) vào Quý III của năm 2020.