Các chuyên gia an ninh mạng cho biết có 9 apps đã đánh cắp mật mã trương mục Facebook của người dùng. Google thông báo đã xóa bỏ các apps này trong Play Store và khuyến cáo người dùng nên xóa bỏ các apps sau, nếu đã tải về điện thoại: Processing Photo, PIP Photo, Rubbish Cleaner, App Lock Keep, App Lock Manager, Lockit Master, Horoscope Pi, Horoscope Daily và Inwell Fitnes.