Một báo cáo của Motherboard cho thấy nhân viên hợp đồng cho Microsoft (hiện tại là chủ nhân của Skype) có thể lắng nghe một số cuộc chuyện trò qua Skype của người dùng, ngay cả cuộc chuyện trò “rất riêng tư” về chuyện chăn gối phòng the.

Nói nào ngay, Skype có thông báo có thể phân tích các cuộc chuyện trò mà người dùng muốn chuyển dịch để “nâng cao dịch vụ phục vụ khách hàng”; tuy nhiên Spyke “quên” nhắc đến việc dùng người để lắng nghe các cuộc chuyện trò của khách.

Microsoft giải thích với Motherboard như sau:

“Chúng tôi thu thập tin tức để nâng cao các dịch vụ như tra tìm, mệnh lệnh qua lời nói, chuyển dịch… Chúng tôi luôn xin phép khách hàng trước khi thu thập và dùng các tin tức trong các cuộc trò chuyện”

Phần “luôn xin phép” hình như không được Microsoft tôn trọng lắm! Không chỉ Microsoft làm chuyện “nghe” này, Apple và Google cũng làm vậy, nhân danh việc muốn “phục vụ khác hàng tốt hơn”.

Vì vậy khi bạn dùng kỹ thuật – bất cứ kỹ thuật nào – hãy để ý đến yếu tố “riêng tư” của mình.