Rất nhiều công ty lớn đã cấm nhân viên họp hành, bỏ các cuộc họp lớn nhỏ, khuyên nhân viên làm việc ở nhà (nếu có thể). Đại công ty Alphabet (công ty mẹ của Google) đề nghị nhân viên vùng Bắc Mỹ làm việc ở nhà cho đến hết 10 Tây tháng Tư 2020.

Nên biết các trường hợp lây bệnh Coronavirus tại Hoa Kỳ đã vượt qua con số 1,000 mặc dầu chánh phủ Hoa Kỳ đã áp dụng nhiều biện pháp mạnh để ngăn cản việc truyền nhiễm.

Phát ngôn viên của Văn Phòng Chính Sách Khoa Học Và Kỹ Thuật (Office of Science and Technology Policy) cho biết ông Michael Kratsios (trưởng văn phòng) sẽ họp (có thể qua kỹ thuật teleconference họp từ xa) với các ngành trong chính phủ Hoa Kỳ để đề ra phương thức cùng hành động chung và cũng tập trung vào việc các công ty kỹ thuật Hoa Kỳ nên làm gì để chận đứng các tin đồn vô căn cứ về bệnh.

Facebook thông báo sẽ cho Cơ Quan World Health Organization quảng cáo miễn phí, đồng thời làm việc với World Health Organization để ngăn chặn tin đồn vô căn cứ về bệnh. Apple chỉ cho phép các tổ chức có uy tín(chính phủ, các cơ quan y tế) tạo ra các apps đăng tin về bệnh. Amazon xóa bỏ các sản phẩm quảng cáo trị dứt Coronavirus hay các công ty tăng giá các món hàng liên quan đến bệnh Coronavirus (như thuốc khử trùng, giấy vệ sinh…).

Xem thêm:   Các app dùng để họp online

Hội nghị Build Developer của Microsoft sẽ diễn ra qua internet thay vì hội họp tại thành phố Seattle vào ngày 19 tháng Năm đến 22 tháng Năm 2020.