Messenger là sản phẩm của Facebook, có thể được dùng cho các cuộc hội họp từ xa. Người dùng có thể thêm hình ảnh vào Messenger.

Teams là sản phẩm của Microsoft. Người dùng phải trả tiền mới được dùng Teams, tuy nhiên Microsoft cũng có một phiên bản Teams miễn phí với nhiều giới hạn.

Houseparty là sản phẩm của công ty Fortnite. Có phiên bản cho hệ thống điều hành iOS, Android. MacOS, Chrome.

Jitsi Meet có phiên bản cho hệ thống điều hành Windows, iOS, Android. Người dùng không cần tạo trương mục vẫn có thể dùng Jitsi Meet.

Hangouts Meet là sản phẩm của Google, vừa được đổi tên thành Google Meet. Apple thì có FaceTime, tuy nhiên Meet cũng được dùng trên iPhone, iPad… Tối đa 30 người có thể dùng 1 phòng họp Meet miễn phí. Hiện tại app Meet cho iPhone, iPad… đã tạm ngưng hoạt động.