M1 là chip mới của Apple dành cho máy Mac, thay thế chip Intel. M1 dựa trên kỹ thuật của ARM, giống như các chip dùng kỹ thuật ARM của iPhone, iPad. MacRumors tiết lộ phương pháp giúp tất cả apps chạy trên iOS cho iPhone, iPad cũng chạy được trên M1 nếu chỉ dùng phần .IPA của app đó.

Dùng iMazing chỉ việc bấm vào iMazing và chuyển các .IPA về máy có M1.

  1. Cắm sản phẩm vào máy Mac có app iMazing đang chạy
  2. Chọn “Apps” cho iPhone cắm vào Mac
  3. Chọn “Manage Apps” trong phần in the “tabs” ở dưới đáy
  4. Chọn “Library” trong phần apps screen
  5. Chuyển app về máy
  6. Bấm chuột phải trong danh sách app -> Export ipa
  7. Bấm chuột hai lần trong .IPA trong máy có M1 để chạy app