Máy điện toán xách tay luôn chạy chậm hơn máy điện toán để bàn vì CPU (Central Processing Unit) là trái tim của máy cần dùng loại ít tỏa nhiệt, như thế không chạy mau như máy để bàn.

Công ty AMD, đối thủ của Intel, có CPU Ryzen 4000 –  65 watts đã thay đổi điều đó. Ryzen 4000 tuy chạy thua tốc độ của Intel CPU i9-9900K nhưng cũng rất mau. Có thể nói mau không kém mấy so với Intel i9-9900K 95 watts chạy trên máy điện toán để bàn.

Lại thêm Ryzen 4000 chỉ cần 65 watts năng lượng nên chạy pin lâu hơn Intel i9-9900K 95 watts. Điều này rất quan trọng cho máy điện toán xách tay.

Những người dùng máy điện toán xách tay để chơi trò chơi rất thích Ryzen 4000 CPU, nhất là khi giá cả rẻ hơn nhiều so với Intel CPU.