Một số địa điểm cung cấp dịch vụ bọc nhựa thẻ chích ngừa Covid-19 miễn phí như OfficeMas, Office Depot, Staples… Người ta cũng có thể mua trên Amazon.com. Nhưng cần lưu ý 5 điều sau, trước khi bọc nhựa thẻ này.

1. Kiểm tra lại các chi tiết sau xem có đúng không: tên, ngày sanh, địa điểm chích và ngày chích ngừa. Nếu không nhận được thẻ sau khi chích, CDC đề nghị là phải liên lạc với địa điểm đã chích ngừa hoặc Ty Y Tế county để biết làm cách nào nhận thẻ.

2. Để phòng ngừa trường hợp bị mất thẻ, nên hỏi xem hồ sơ chích ngừa được lưu giữ ở đâu. Điều này có thể hỏi lúc được chích ngừa. Nếu không nhận được trả lời rõ ràng, hãy liên lạc với Cơ quan Y Tế county hoặc tiểu bang. Cũng có thể kiểm tra tại ISS (Immunization Information system) của tiểu bang. Nếu có ghi danh V-safe hay VaxText sau khi chích, có thể tìm hồ sơ tại các cơ quan này.

3. Copy lại hai mặt của thẻ chích ngừa và lưu giữ lại hình chụp trong máy tính và trong điện thoại cầm tay ngay sau khi đã chích đủ 2 liều. Cần phải có một bản copy lưu lại để phòng trường hợp thất lạc thẻ. Cũng có thể email vào địa chỉ email của chính mình để giữ lại.

4. Photocopy lên giấy. Cũng nên photo lại trên giấy hoặc sử dụng máy scanner để in ra trước khi bọc nhựa. Do diễn biến của dịch bệnh và biện pháp kiểm tra chưa được xác định, việc giữ nhiều bản copy là điều cần thiết để có thể sử dụng bất cứ nơi nào.

Xem thêm:   Có thể bạn chưa biết: Dịch vụ giúp cai thuốc lá bằng tiếng Việt miễn phí!

5. Đừng nên bọc nhựa thẻ trước khi chích ngừa liều thứ nhì nếu chích ngừa loại thuốc phải chích 2 lần như Pfizer hay Moderna. Nhân viên chích ngừa phải ghi thêm vào thẻ khi chích lần 2, vì vậy phải chờ chích lần 2 xong và xác định các chi tiết trên thẻ rồi mới có thể bọc nhựa lại.

Nên lưu ý là các hướng dẫn về mặt y tế đối với Covid-19 có thể thay đổi khi có thêm nghiên cứu về vaccine hoặc có thay đổi về chính sách. Thẻ chích ngừa có thể cần đến khi chúng ta chích bổ sung (booster) để kéo dài thời gian ngừa bệnh.

Cũng nên báo với thân nhân và bác sĩ gia đình là đã chích ngừa rồi để trong trường hợp bất ngờ mình phải vào bệnh viện hay cấp cứu, sẽ có người thông báo cho bệnh viện biết là mình đã chích ngừa rồi.

Dưới đây là địa chỉ website của CDC mà chúng ta có thể vào để truy tìm hồ sơ chích ngừa: https://www.cdc.gov/vaccines/programs/iis/contacts-locate-records.html#state