Muốn bơi với tốc độ nhanh, lâu nay người ta thường mang  chân nhái (flipper). Mới đây công ty Seabike ở Pháp đã sáng chế một dụng cụ giúp bơi nhanh, tương tự như loại xe đạp 1 bánh mà người ta thường dùng.

Xe đạp này được gắn vào chân, có dây đai buộc vào bụng và có 2 bàn đạp để đạp bằng 2 chân như đạp xe. Phía sau dụng cụ là một chân vịt (propeller). Khi đạp chân, chân vịt quay tạo ra sức đẩy về phía trước như chân vịt trên các tàu. Người sử dụng có thể bơi thêm bằng 2 tay, hoặc có thể giương 2 tay về phía trước và chỉ sử dụng chân đạp. Xe đạp dưới nước này cũng có thể dùng để lặn biển (scuba). Công ty cho biết chân vịt quay rất chậm vì vậy cũng an toàn khi sử dụng trong hồ bơi. Ngoài ra, xe đạp này tự nổi nên không cần phải lặn tìm trong trường hợp bị rơi.

Công ty Seabike đang bán dụng cụ này với giá $310.