Mọi người đều mong muốn góp phần làm giảm lượng rác thải đưa và các bãi rác hàng ngày. Cách dễ dàng nhất là gom rác thải nhà bếp và biến chúng thành phân bón hữu cơ dùng bón cây cỏ quanh nhà.

Trong triển lãm kỹ thuật 2023 một loại thùng có tên là Reencle Prime dùng để chế biến rác thành phân hũu cơ đã được giải thưởng. Thùng có cảm ứng để tự mở nắp khi chân đặt ở gần thùng hoặc khi vẫy tay trên nắp thùng. Bên trong có 3 lớp lọc giúp cho thùng hoàn toàn không có mùi hôi. Tiến trình chế biến được thực  hiện rất nhanh, chỉ trong vòng 2 tiếng và máy gây ra tiếng động rất nhỏ.

Điểm quan trọng nhất là thùng không cần phải bảo trì nhiều, có thể chịu được độ acid cao, độ mặn và nhiệt độ cao. Thùng này có thể giúp giải quyết được 90% rác hũu cơ trong gia đình để tạo thành phân bón.

Sắp tới Reencle Prime sẽ được bán với giá $699.