Mặc dầu các phi trường đang tái lập hoạt động như trước khi có dịch Covid-19, nhưng việc giữ khoảng cách an toàn vẫn là điều cần thực hiện. Vì vậy phi trường quốc tế Cincinnati  (Kentucky) đã bắt đầu sử dụng robot giao thức ăn cho hành khách.

Robot có tên là Ottobots, tự hoạt động và chạy trên 4 bánh xe. Hành khách đặt mua thức ăn và trả tiền qua một phần mềm chạy trên điện thoại. Khi hoàn tất, người mua sẽ nhận QR code trên điện thoại. Sau khi nấu, thức ăn được nhà hàng giao cho robot mang tới người đặt hàng nhờ theo tọa độ của điện thoại. Phần mềm sẽ báo động khi robot gần tới để người mua chuẩn bị. Sau khi cung cấp QR code cho robot, nắp che sẽ mở để người đặt mua nhận lấy thức ăn.

Chương trình sử dụng robot này đã được thử nghiệm vào năm ngoái và nay chính thức được áp dụng. Nhiều phi trường khác trên toàn Hoa Kỳ cũng sẽ sử dụng robot tương tự trong thời gian tới.