Phương pháp cũ khám ung thư da là làm sinh thiết (biopsy).

Các nhà khoa học ở Stevens Institute of Technology (New Jersey) đã phát minh một dụng cụ quét (scanner) để khám ung thư da nhanh chóng hơn. Máy quét này sử dụng kỹ thuật tương tự như những máy quét khám xét an ninh ở phi trường. Các sóng từ trường phát ra từ máy sẽ chiếu vào da và sẽ phản hồi lại. Những tế bào ung thư sẽ cho độ phản hồi khác biệt với tế bào thường. Bộ phận cảm nhận sẽ xác định những bất thường này để suy diễn tình trạng ung thư da.

Qua thử nghiệm, máy cho kết quả chỉ trong vòng 20 giây và độ chính xác tới 98%. Các bác sĩ sẽ sử dụng trong khám tổng quát định kỳ cho bệnh nhân với chi phí rất thấp.