Robert Withington tại Connecticut lượm được túi tiền có gần 5 ngàn tiền mặt có các giấy tờ, thông tin bên trong trước cửa một ngân hàng. Robert xem như đó là lộc trời cho mình tiêu mùa lễ. Không ngờ anh bị camera thu hình và cảnh sát lần ra manh mối nên Robert bị bắt. Đây là tiền của thành phố, mà một nhân viên mang đến bỏ vào ngân hàng nhưng bị đánh rơi. Nhờ trả lại đầy đủ nên Robert không bị truy tố. Anh vẫn được đi chơi lễ như dự định, chỉ thiếu khoản “lộc trời”.