Hãng Asus đã sản xuất  một dụng cụ có tên là PureGo để kiểm tra độ sạch khi rửa rau trái. Chỉ cần đặt PureGo vào trong chậu nước cùng với rau trái, các bộ cảm ứng sẽ hoạt động để tìm ra những chất gây hại còn trong nước.

Đèn màu xanh trên PureGo sẽ bật sáng khi rau trái đã hoàn toàn sạch, ngược lại khi đèn còn vàng hay đỏ. Tuy nhiên, PureGo chỉ phát hiện chính xác được khoảng 70% trong toàn bộ các hóa chất sử dụng trong nông nghiệp tại Hoa Kỳ. Dù vậy cũng hết sức hữu ích trong việc kiểm tra thực phẩm trước khi ăn sống.

PureGo có kích thước nhỏ và có kết nối Bluetooth với điện thoại để người sử dụng có thể lưu lại dữ liệu.