Lịch cấp chiếu khán định cư tháng 3, 2024

Tỷ lệ sinh của Hoa Kỳ đã giảm xuống dưới mức thay thế rất nhiều. Để duy trì mức dân số của Hoa Kỳ, các cặp vợ chồng phải có ít nhất 2 con. Nhưng trong nhiều trường hợp, điều này đã không xảy ra. Nếu không có người di dân, dân số của chúng ta sẽ già và giảm đi, và nếu điều đó xảy ra, số người trong độ tuổi lao động lý tưởng sẽ giảm dần và người về hưu sẽ ngày càng tăng. Kết quả là tăng trưởng sẽ chậm lại, năng suất  giảm và sự thâm hụt ngân sách sẽ tăng lên.

Văn phòng Ngân sách Quốc hội (CBO) gần đây đã công bố dự báo trong 10 năm. Họ nói rằng trong 10 năm tới, tổng sản phẩm quốc nội của Hoa Kỳ sẽ cao hơn dự kiến 7 nghìn tỷ Mỹ kim, và thâm hụt ngân sách liên bang sẽ thấp hơn 1 nghìn tỷ Mỹ kim. Lý do tại sao? Là do nhập cư.

Do số lượng người di dân nhập cư mới tăng lên, ước tính đến năm 2033, Hoa Kỳ sẽ có thêm 5.2 triệu công nhân. Điều này sẽ làm tăng lượng hàng hóa và dịch vụ mà nền kinh tế có thể sản xuất, và sẽ tăng tỷ lệ lao động trên tổng số người về hưu của quốc gia.

Nhưng có một vấn đề, đó là vấn đề chính trị, vì việc nhập cư luôn bị ảnh hưởng về mặt chính trị. Tỷ lệ người Mỹ phản đối nhập cư tăng từ 28% vào năm 2020 lên 41% vào năm 2023. Chỉ 26% số người được hỏi vào năm 2023 muốn tăng lượng nhập cư.

Xem thêm:   Chính sách di trú thay đổi ở Phần Lan

Sự căng thẳng giữa nhu cầu kinh tế và phản ứng về chính trị đối với người nhập cư ngày càng gia tăng ở hầu hết các nước giàu có. 15 nền kinh tế lớn nhất thế giới đều có tỷ lệ sinh dưới mức thay thế. Tuy nhiên, nhiều quốc gia trong số đó gần đây đã áp đặt các hạn chế nhập cư.

LMH

Lịch cấp Chiếu Khán Di Dân, Đoàn Tụ, Đầu Tư và Lao Động Tháng 3, 2024

Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 08/2/2015

Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 22 /6/2020.

Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 22/11/2015

Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 01/10/2009

Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 08/6/2007

Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 08/9/2022 có kỹ năng, và 08/9/2020 không kỹ năng.

Diện EB4, tu sĩ tôn giáo xét đến ngày 01/12/2019.

Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.