Gia Hạn EB-5 Đến 30-06-2021 – LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN DI DÂN THÁNG 1-2021

Tất cả các chương trình di dân, bao gồm cả những người làm công tác tôn giáo nhưng không phải là tu sĩ, được gia hạn đến hết ngày 30 tháng 9 năm 2021. Quốc hội đã thông qua việc gia hạn Chương trình đầu tư Trung tâm Vùng EB-5 nhưng chỉ gia hạn đến ngày 30 tháng 6 năm 2021. Ðây là một thông điệp từ Quốc hội về chương trình đầu tư Trung tâm Vùng EB-5 phải được cải tổ trong sáu tháng tới.

Hiện tại, chương trình EB-5 đã được yêu cầu tăng vốn đầu tư kể từ ngày 21 tháng 11 năm 2019, từ 500,000 Mỹ kim lên 900,000 Mỹ kim trong vùng có tỷ lệ công việc làm đáng quan tâm (được gọi là vùng TEA) và từ 1 triệu Mỹ kim tăng đến 1 triệu 8 ngàn Mỹ kim trong khu vực không phải là vùng TEA, cộng với các yếu tố khác đã làm giảm nhu cầu xin chiếu khán (visa) đầu tư EB-5  trên toàn thế giới. Ðiều này sẽ dành số chiếu khán EB-5 nhiều hơn cho các nhà đầu tư ở các quốc gia như Việt Nam và do đó sẽ giảm thời gian chờ đợi.

Tổng thống Trump gia hạn việc đình chỉ cấp chiếu khán di dân

Vào ngày 31 tháng 12 năm 2020 vừa qua, Tổng thống Donald Trump đã gia hạn lệnh cấm di dân khiến nhiều người xin chiếu khán di dân và chiếu khán lao động nước ngoài tạm thời không thể có chiếu khán vào Hoa Kỳ. TT Trump nói rằng các lệnh cấm là cần thiết để bảo vệ người lao động Hoa Kỳ trong mùa đại dịch. Ít nhất 20 triệu người vẫn đang hưởng trợ cấp thất nghiệp ở Hoa Kỳ khi dịch corona tiếp tục lây lan trên toàn quốc.

Xem thêm:   Những dự đoán Di Trú năm 2022

Các lệnh cấm, được ban hành vào tháng 4 và tháng 6, dự kiến ​​sẽ hết hiệu lực vào ngày 31 tháng 12, nhưng đã được gia hạn cho đến ngày 31 tháng 3 năm 2021. Nhiều doanh nghiệp phản đối lệnh cấm đối với một số lao động nước ngoài. Các lệnh cấm được ban hành dưới hình thức Tuyên bố của Tổng thống Trump có thể được hủy bỏ bởi chính quyền mới.

(1) -IR-1, IR-2, IR-5:Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 1-2021

(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 15/09/2014 (Không thay đổi so với tháng trước)

(F-1  Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 22/07/2015)

(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Hiệu Lực-không cần chờ

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/08/2020)

(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 08/07/2015 (Không thay đổi)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/05/2016)

(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 08/07/2008 (Tăng 3  tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/06/2009)

(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 08/10/2006  (Tăng 2 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/09/2007)

(7) – Tu Sĩ-SR: Luôn luôn hiệu lực

Xem thêm:   Những sự kiện di trú đáng chú ý trong 2021

EB-5 trực tiếp hoặc qua Trung Tâm Vùng: 15/09/2017 (Tăng 2 tuần)

LMH


Hỏi đáp di trú

 

Hỏi: Điều gì xảy ra nếu chiếu khán di dân đã hết hạn do các yếu tố ngoài tầm kiểm soát của quý vị?

Đáp: Quý vị có thể liên lạc với các Tòa Lãnh sự qua email (mục: Thắc mắc về Chiếu khán định cư) để yêu cầu cấp chiếu khán mới và được hướng dẫn cách gia hạn. Lưu ý rằng Tòa Lãnh sự  không thể gia hạn chiếu khán trong các loại chiếu khán bị đình chỉ bởi Tuyên bố của Tổng thống Trump, vì vậy việc gia hạn chiếu khán chỉ có thể thực hiện đối với vợ / chồng và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ. Quý vị sẽ phải đóng một khoản phí gia hạn và sẽ phải tái khám sức khỏe.