Sau gần 8 tháng rưỡi chương trình EB-5 Trung tâm vùng hết hiệu lực, Quốc hội đã cho phép cải tổ dài hạn chương trình EB-5 và tái ủy quyền chương trình Trung tâm vùng. Cộng đồng EB-5 trên thế giới thở phào nhẹ nhõm. Riêng các nhà đầu tư Việt Nam đã bày tỏ sự ngạc nhiên vui mừng tột độ, có người không che giấu được cảm xúc mừng rỡ trong niềm vui bất tận.  Nhất là tại thời điểm phức tạp như hiện nay, trong bối cảnh đại dịch và chiến tranh xâm lăng của Nga vào quốc gia Ukraine.

Thứ Tư, ngày 9 tháng 3 năm 2022: Quốc hội đã công bố văn bản của dự luật chi tiêu Omnibus, bao gồm “Ðạo luật về sự liêm chính và cải tổ EB-5” tại trang 2609. Với việc hỗ trợ ngân sách của chính phủ sẽ hết hạn vào ngày 11 tháng 3, 2022.  Ngày 10 tháng 3, 2022 Thượng Viện đã thông qua và chúng tôi dự đoán dự luật này sẽ được Tổng Thống Biden ký ban hành vào vài ngày tới.

Số tiền đầu tư là $800,000 áp dụng cho Khu vực việc làm trọng điểm (TEA), $1,050,000 đối với khu vực không thuộc TEA sẽ áp dụng sau ngày Tổng Thống Biden ký ban hành, dự kiến giữa tháng 3, 2022.  Và cứ sau 5 năm, từ ngày 1 tháng 1, 2027 số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh tăng theo tỷ lệ lạm phát.

Việc tái ủy quyền này thực hiện những việc sau

Chương trình EB-5 “Trung tâm vùng” được tái ủy quyền đến ngày 30 tháng 9 năm 2027

Các chỉ định về Khu vực Việc làm Trọng điểm (TEA): Các dự án Khu vực Việc làm Trọng điểm đủ điều kiện được hưởng mức đầu tư thấp hơn và chiếu khán ưu tiên dành riêng “set-asides” (xem bên dưới):

Các dự án ở Nông thôn: Tại các khu vực bên ngoài khu vực thống kê Ðô thị, hoặc ở vùng ngoài ranh giới của bất kỳ thành phố hoặc thị trấn nào có dân số từ 20,000 người trở lên. (Không thay đổi so với luật trước đây). Ưu tiên duyệt xét cho các dự án nông thôn.

Xem thêm:   Uscis cải thiện giao tiếp thông tin với công chúng

Các Dự án ở Khu Đô thị khó khăn (“Các Khu vực Tỷ lệ Thất nghiệp Cao”):

– Dự án phải nằm trong vùng điều tra dân số – hoặc bất kỳ nơi “tiếp giáp” của vùng điều tra dân số mà “chạm” vào vùng của dự án – nơi mà tỷ lệ thất nghiệp trung bình cho vùng này là 150% so với tỷ lệ thất nghiệp trung bình của toàn quốc.

– Bộ trưởng Bộ Nội An có quyền quyết định bao gồm đường “liền kề trực tiếp” (với “nút cuối” hoặc “tiếp giáp”) (census track) mà đáp ứng tiêu chí thất nghiệp cao 150% theo quy định.

Các dự án Cơ sở hạ tầng:  Một “dự án đầu tư vốn” do một “tổ chức chính phủ” quản lý, đóng vai trò là “tổ chức tạo việc làm”, nhận vốn từ các nhà đầu tư EB-5 và ký hợp đồng với một Trung tâm vùng.

Số tiền đầu tư: 800,000 Mỹ kim vào Khu vực việc làm trọng điểm (TEA), 1,050,000 Mỹ kim đối với khu vực không thuộc TEA, sẽ áp dụng ngay sau ngày Tổng thống ký ban hành.  Vì đây là luật cải tổ EB-5 mới dựa theo dự thảo luật Liêm Chính (Integrity Bill) của hai Thượng Nghị Sĩ Grassley và Leahy, nên phán quyết của thẩm phán Liên Bang vào 22 tháng 6, 2021 giảm vốn đầu tư thành $500,000 không còn giá trị.  Căn cứ theo luật cải tổ EB-5, sau mỗi 5 năm, tức vào ngày 1 tháng 1 năm 2027, số tiền đầu tư sẽ điều chỉnh theo mức độ lạm phát, mà hiện nay là khoảng 5% một năm.

Chiếu khán ưu tiên dành riêng (set-asides)

– Ưu tiên dành riêng “set-asides” là một tỷ lệ phần trăm trong số 10,000 chiếu khán EB-5 có sẵn hàng năm

– 20% cho các dự án nông thôn

– 10% cho các dự án khu đô thị khó khăn

– 2% cho các dự án cơ sở hạ tầng

Xem thêm:   Hỏi - Đáp Chương Trình Đầu Tư EB-5 Mới

– Số chiếu khán chưa dùng hết được “mang qua” cho cùng hạng mục vào năm kế tiếp.

Số chiếu khán chưa dùng hết của bất kỳ một hạng mục nào được để lại dùng chung cho bất kỳ các dự án khác, vào năm kế tiếp năm “mang qua”.

Tái khai triển vốn

Bộ Nội An ban hành các quy định cho phép doanh nghiệp thương mại mới tái khai triển vốn ở bất kỳ nơi nào trên đất Mỹ, để giữ lại khoản đầu tư “bị rủi ro”

Tạo việc làm

– 10 công việc làm phải được tạo ra cho mỗi khoản đầu tư (giống như luật trước đây)

– 01 công việc phải là công việc “trực tiếp”; 09 công việc còn lại có thể được mô hình hóa, ước tính là công việc “gián tiếp”

– Các công việc xây dựng dưới hai năm có thể đáp ứng 75% công việc gián tiếp” ước tính.

Nộp đồng thời mẫu đơn I-526 và I-485

– Các nhà đầu tư có thể đồng thời nộp đơn I-526 (thể hiện sự tuân thủ và đầu tư EB-5) và đơn I-485 (đơn xin thẻ xanh “có điều kiện”), điều chỉnh tình trạng từ “không định cư” thành thường trú nhân có điều kiện nếu chiếu khán có sẵn.  Ðây là điều khoản được giới đầu tư mong đợi, có tác dụng như đưa chương trình EB-5 tập trung tại Hoa Kỳ nhiều hơn.  Ðiều này cung cấp giấp phép làm việc (EAD) có giá trị 2 năm và được tạm dung cho lưu trú trước – điều lợi lớn nhất của việc có Thẻ xanh- mà không cần chờ đợi lâu để đơn I-526 được duyệt xét – sẽ gia tăng các quốc gia có công dân ở Hoa Kỳ sử dụng EB5 làm bảo đảm cho Thẻ xanh.  Công dân Việt Nam và Trung Quốc không hợp lệ cho điều khoản này vì số chỉ tiêu visa đã sử dụng cạn kiệt hàng năm. Công dân Việt Nam có song tịch (ngoài quốc tịch Trung Quốc) vẫn hợp lệ sử dụng điều khoản hấp dẫn này.

Xem thêm:   Thẻ xanh hết hạn hoặc mất tại Việt Nam phải làm sao?

Áp dụng quy định cũ (không hồi tố) đối với các nhà đầu tư hiện hữu

– Nếu Quốc hội không tái ủy quyền các Trung tâm vùng sau khi Ðạo luật hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2027, thì Bộ Nội An sẽ tiếp tục duyệt xét các đơn được nộp vào hoặc trước ngày 30 tháng 9 năm 2026.  Ðiều này sẽ khiến các nhà đầu tư vững tâm mỗi khi chương trình hết hạn như ngày 30/6/2021 vừa qua, tránh sự lo âu hồ sơ bị gián đoạn hay thậm chí bị “bỏ rơi”

– Quá tuổi: Các điều khoản về quá tuổi (age-out) mới mang tính tự do hơn so với CSPA được sử dụng trong các  hình thức di dân khác.

Chúng tôi hy vọng việc tự do hóa tương tự đối với các trẻ em quá tuổi, sẽ được ban hành trong tương lai cho tất cả các diện dựa trên kiện toàn gia đình và việc làm.

Các biện pháp

liêm chính

– Các biện pháp mới để ngăn chặn tình trạng gian lận, lạm dụng và cung cấp các phương tiện cho Bộ Nội An ngăn chặn các hành vi vi phạm an ninh quốc gia.

Ðây cũng là lần đầu tiên kể từ năm 2015, chương trình EB-5 Trung tâm vùng được cấp phép nhiều hơn so với quy trình phân bổ hiện tại. Ngành EB-5 đã tụ hợp lại và thúc đẩy cải tổ toàn diện. Một số cải tổ quan trọng đã không được đưa vào luật này, bao gồm việc giải tỏa số tồn đọng chiếu khán di dân rất cấp thiết.

LMH