Có hiệu lực từ ngày 15 tháng 3 năm 2023, Sở Di trú và Nhập tịch Hoa Kỳ (USCIS) sẽ loại bỏ yêu cầu lấy dấu vân tay và lệ phí 85 Mỹ kim đối với những Ðương đơn I-526E, Ðơn xin di dân của các Nhà đầu tư Trung tâm vùng.

Kể từ tháng 9 năm 2022, Sở Di Trú đã nhận được khoảng 980 đơn I-526E nộp kèm theo lệ phí lăn tay. Họ sẽ hoàn trả các khoản phí này trong thời gian tới. Người nộp đơn không cần phải liên lạc với Sở Di Trú để yêu cầu được hoàn lại tiền.

Nguồn tài chính từ EB-5 đạt hơn 780,000,000 Mỹ kim trong 6 tháng qua

Con số 980 đơn đại diện cho nguồn tài chính khoảng 784,000,000 Mỹ kim từ EB-5. Ðiều này cho thấy chương trình EB5 Trung tâm vùng một lần nữa là nguồn tài chính phổ biến cho các dự án bất động sản thương mại. Ðây cũng là một con đường khả thi để có được thẻ xanh cho những cá nhân muốn định cư tại Hoa Kỳ.

Ðể đủ điều kiện tham gia chương trình, các nhà đầu tư phải đầu tư vào một doanh nghiệp Hoa Kỳ mà tạo ra hoặc duy trì ít nhất 10 việc làm toàn thời gian cho người lao động Hoa Kỳ. Số tiền đầu tư là $1,050,000 cho khu vực đô thị có mức thất nghiệp thấp (non TEA). Hoặc 800,000 Mỹ kim nếu doanh nghiệp nằm ở vùng nông thôn hoặc khu vực có tỷ lệ thất nghiệp cao được gọi là “TEA” (khu vực việc làm trọng điểm).

Xem thêm:   Các công bố của Tổng thống Biden vào ngày 18 tháng 6. 2024

Chương trình này phổ biến vì đây là một trong số ít con đường dẫn đến định cư tại Hoa Kỳ mà cho phép tự bảo lãnh. Nhiều chương trình Chiếu khán Vàng của Châu Âu (European Golden Visa) hiện đang đóng cửa, và do đó các đơn xin thẻ xanh của Hoa Kỳ đang tăng lên.

Ðạo luật Liêm chính và Cải tổ EB-5 (RIA) năm 2022 hiện cho phép các nhà đầu tư EB-5 hợp lệ và các thành viên gia đình của họ nộp Mẫu I-485, Ðơn xin Ðiều chỉnh Tình trạng cùng lúc khi nhà đầu tư EB-5 nộp Mẫu I-526E, Ðơn xin di dân của Nhà đầu tư Trung tâm vùng, hoặc ở bất kỳ thời điểm nào trước khi Mẫu I-526 được duyệt xét. Ðối với những nhà đầu tư EB-5 trực tiếp trên thế giới, bao gồm công dân Việt Nam, được nộp hồ sơ xin điều chỉnh cùng lúc khi họ đang có mặt hợp lệ tại Hoa Kỳ.


Bằng chứng về tình trạng thường trú nhân hợp pháp

Sở di trú gần đây đã công bố một quy trình mới để thường trú nhân nhận được bằng chứng tạm thời về tình trạng thường trú nhân hợp pháp của họ qua đường bưu điện, thay vì trực tiếp đến văn phòng địa phương để nhận con dấu I-551 (ADIT).

Trong khi chờ Thẻ xanh (làm mới hoặc thay thế), thường trú nhân có thể lấy con dấu ADIT trong hai trường hợp:

  • Họ không có Thẻ Thường Trú; hoặc
  • Ðơn I-90, Ðơn I-751 hoặc Ðơn N-400 của họ vẫn còn đang chờ duyệt xét, Thẻ xanh và thông báo gia hạn của họ đã hết hạn.
Xem thêm:   Chương trình dành cho vợ/chồng không có giấy tờ của công dân Hoa Kỳ

Khi những thường trú nhân hợp pháp gọi đến Trung tâm Liên lạc của Sở Di Trú để yêu cầu bằng chứng tạm thời về tình trạng, nhân viên cơ quan di trú sẽ xác minh danh tính, địa chỉ gửi thư thực tế của họ, và liệu địa chỉ đó có thể nhận được thư chuyển phát nhanh của UPS hoặc FedEx hay không. Sau đó, hoặc là họ sẽ sắp xếp một cuộc hẹn để gặp trực tiếp cho các thường trú nhân hợp pháp nếu thấy cần thiết hoặc sẽ gửi yêu cầu đến văn phòng Sở di Trú địa phương để cấp con dấu ADIT. Nếu không cần hẹn gặp trực tiếp, văn phòng Sở di trú địa phương sẽ xem xét yêu cầu cung cấp bằng chứng tạm thời và gửi cho đương đơn Mẫu I-94 có đóng dấu ADIT, con dấu của Bộ Nội An và ảnh in của thường trú nhân hợp pháp lấy được từ hệ thống của Sở Di Trú.

LMH