Chiếu khán cấp tại Việt Nam trong Tài Khóa 2018 (từ tháng Mười 2017 đến tháng Chín 2018)

Sau đây là những thống kê mới nhất đã được phổ biến.

Trong tài khóa 2018, Tổng Lãnh sự Hoa Kỳ tại Sài Gòn đã cấp 9,670 chiếu khán cho diện bảo lãnh trực hệ. Diện bảo lãnh cha mẹ có 5,180 chiếu khán. Diện bảo lãnh vợ, chồng có 3,300 chiếu khán và con nhỏ của công dân Hoa Kỳ có 1,140 chiếu khán.

Tổng cộng chiếu khán cấp cho những diện bảo lãnh gia đình khác là 18,050, nâng tổng số chiếu khán di dân được cấp là 27,700. Con số này giống như số chiếu khán đã được cấp trong 5 năm qua. Trong các diện bảo lãnh theo thứ tự ưu tiên: Các con lớn tuổi độc thân của công dân Hoa Kỳ có 1,360 chiếu khán. Diện bảo lãnh vợ, chồng và con nhỏ của Thường trú nhân có 4,760 chiếu khán. 3,580 chiếu khán được cấp cho các con có gia đình của công dân Hoa Kỳ. Và 8,460 chiếu khán thuộc về diện anh chị em bảo lãnh nhau.

16,310 chiếu khán du học được cấp cho các đương đơn ở Việt Nam và các nhà đầu tư EB5 được cấp 693 chiếu khán. Chiếu khán công việc và du lịch B1-B2 được cấp 91,450 chiếu khán.

Tổng quát, số chiếu khán được cấp cho các diện bảo lãnh di dân giống như những năm gần đây.

Xem thêm:   Du học sinh tốt nghiệp chọn “opt” có lợi gì?

LỊCH CẤP CHIẾU KHÁN VÀ CHUYỂN DIỆN CƯ TRÚ THÁNG 11-2019

(1) -IR-1, IR-2, IR-5: Vợ, con vị thành niên, cha mẹ của công dân Hoa Kỳ, luôn luôn hiệu lực.

(2) – Diện F-1: Con độc thân, trên 20 tuổi, của công dân Mỹ: Ngày 01/03/2013 (Tăng 2 tuần so với tháng 10)

(F-1  Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2013)

(3) – Diện F2A: Vợ hoặc chồng và các con nhỏ của thường trú nhân: Hiệu Lực-không cần chờ

(F2A Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/09/2019)

(4) – Diện F2B: Con độc thân, trên 20 tuổi, của thường trú nhân: Ngày 08/07/2014 (Tăng 5 tuần)

(F2B Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 08/01/2015)

(5) – Diện F-3: Con đã lập gia đình của công dân Mỹ. Ngày 15/10/2007 (Tăng 4  tuần)

(F3 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 15/04/2008)

(6) – Diện F-4: Anh chị em của công dân Mỹ: Ngày 01/01/2007  (Tăng 5 tuần)

(F4 Xin Chuyển Diện Cư Trú Tại Hoa Kỳ: 01/07/2007)

(7) -Tu Sĩ-SR:     Luôn luôn hiệu lực

EB-5 trực tiếp hoặc qua Trung Tâm Vùng: 15/11/2016 (tăng 2 năm)


Hỏi Đáp Di Trú

 

Hỏi: Chương Trình Con Lai Hoa Kỳ vẫn còn họat động không?

Đáp: Vẫn còn. Có 92 chiếu khán được cấp cho các đương đơn diện Con Lai Hoa Kỳ trong tài khóa 2018. Chương trình này được mở ra cho những người Việt lai Hoa Kỳ sinh từ ngày 1 tháng Giêng năm 1962 đến ngày 1 tháng Giêng năm 1976.

Xem thêm:   Thẻ xanh hết hạn hoặc mất tại Việt Nam phải làm sao?

Hỏi: Trong tài khóa 2018, có 16,310 chiếu khán du học được cấp cho các đương đơn Việt Nam. Con số này so sánh với các quốc gia khác ra sao?

Đáp: Trong tài khóa 2018, Trung Cộng gửi 101,500 sinh viên theo học tại Hoa Kỳ. Ấn Ðộ gửi 45,244 và Nhật Bản gửi 15,115 sinh viên. Chiếu khán du học được cấp cho 18,040 sinh viên từ nước Ba Tây và 7,440 sinh viên từ nước Mễ Tây Cơ.

LMH

San Jose, CA.