TRUNG TÂM CHIẾU KHÁN QUỐC GIA

Trung Tâm Chiếu Khán Quốc Gia (National Visa Center-NVC) là một bộ phận của Bộ Ngoại Giao Hoa Kỳ (United States Department of State). Đây là trung tâm duyệt xét tất cả các đơn xin chiếu khán di dân cho những người sống bên ngoài Hoa Kỳ.

Sau khi Sở Di Trú (U.S. Citizenship and Immigration Services) chấp thuận đơn bảo lãnh, nếu đương đơn sống bên ngoài Hoa Kỳ, Sở Di Trú sẽ thông báo cho NVC, và quá trình duyệt xét sơ bộ tại NVC có thể bắt đầu khi đơn bảo lãnh đến hạn.

Khi hồ sơ được NVC chấp nhận, họ sẽ gửi thư thông báo đến bạn, bao gồm số hồ sơ của bạn, số ID người thụ hưởng và số hóa đơn (NVC cũng đảm nhiệm việc thanh toán lệ phí, thu thập giấy tờ và cung cấp các dịch vụ cho đương đơn).

Bước tiếp theo là đương đơn nộp đơn DS-261 (Chỉ định người làm đại diện hay địa chỉ để nhận thư) để Bộ Ngoại Giao biết cách liên lạc với bạn.

Khi NVC thụ lý đơn DS-261 của bạn, bạn sẽ cần phải thực hiện thêm một số việc:

  • Thanh toán trực tuyến hai khoản lệ phí bắt buộc, tổng cộng là $445.
  • Nộp DS-260 (đơn xin chiếu khán di dân).
  • Gửi các tài liệu bổ túc đến cho NVC.

Sau khi các thủ tục trên hoàn tất, NVC sẽ chuyển hồ sơ đến Lãnh sự quán Hoa Kỳ để tiếp tục tiến trình duyệt xét tại đây. Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ đưa ra quyết định cuối cùng về đơn xin chiếu khán di dân của bạn sau cuộc phỏng vấn.

Xem thêm:   Di dân tăng vọt ở Mỹ

Làm thế nào để bạn biết liệu Trung tâm Chiếu khán Quốc gia đã nhận được đơn bảo lãnh của bạn, và đang duyệt xét trường hợp của bạn hay chưa? Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình bằng cách truy cập vào trang web của NVC tại https://travel.state.gov.

Hoặc, bạn có thể gọi cho NVC theo số 1-603-334-0700 hoặc gửi email cho họ theo địa chỉ support-NVC@state.gov.

Ghi chú: Hiện NVC đã bỏ mẫu đơn DS-261 trực tuyến, bạn có thể cập nhật thông tin liên lạc của mình trong mục “Contact information” khi đăng nhập vào hồ sơ của mình trên trang web của NVC.

Lịch Cấp Chiếu Khán Di Dân, Lao Động, Tôn Giáo và Đầu Tư tháng 5, 2024

– Diện F1-1, công dân Mỹ bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 08 tháng 7, 2015

– Diện F2A, thường trú nhân bảo lãnh vợ/chồng và con độc thân dưới 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 6, 2021.

– Diện F2B, thường trú nhân bảo lãnh con độc thân trên 21 tuổi, xét đến ngày 01 tháng 04, 2016

– Diện F3, công dân Mỹ bảo lãnh con có gia đình, xét đến ngày 01 tháng 01, 2010

– Diện F4, công dân Mỹ bảo lãnh anh chị em, xét đến ngày 22 tháng 7, 2007

– Diện lao động, xét ngày ưu tiên dựa trên ngày nộp đơn xin chứng chỉ lao động (LC), xét đến ngày 22 tháng 11, 2022 có kỹ năng, và 08 tháng 10, 2020 không kỹ năng.

Xem thêm:   Sinh viên quốc tế dễ bị trục xuất nếu tham gia biểu tình phản đối chiến sự ở Gaza

– Diện EB4, tu sĩ tôn giáo xét đến ngày 01 tháng 11, 2020.

– Diện đầu tư EB-5 trực tiếp và gián tiếp qua trung tâm vùng có hiệu lực ngay sau khi hồ sơ được chấp thuận.

LMH