Một trong những điều khiến người xin chiếu khán khó chịu là sự chậm trễ trong quá trình phỏng vấn ở Lãnh sự. Sự chậm trễ này có nhiều lý do, bao gồm cả giấy INA §221(g) và Duyệt xét hành chính.

  1. Chậm trễ phỏng vấn ở Lãnh sự? xảy ra khi có sự chậm trễ trong việc lên lịch hoặc hoàn tất cuộc phỏng vấn xin chiếu khán. Sự chậm trễ có thể là do số lượng đơn xin quá lớn, số lượng nhân viên hạn chế hoặc các vấn đề khác tại Đại sứ quán hoặc Lãnh sự quán Hoa Kỳ.

2.Hiểu về INA 221(g) trên Mẫu giấy từ chối OF-194. Mục 221(g) của Luật Di trú đề cập đến các đơn xin chiếu khán mà đòi hỏi cần phải cung cấp thêm tài liệu hoặc cần phải xem xét thêm. Khi viên chức lãnh sự cấp giấy OF-194 mà có mục 221g trên đó, điều đó có nghĩa là:

  • 221g – Viên chức yêu cầu đương đơn cần nộp thêm giấy tờ, hoặc
  • Xem xét về mặt hành chính: Đơn xin cần kiểm tra thêm các thông tin trước khi đưa ra quyết định.
  1. Xem xét về mặt hành chính (AP) là một thủ tục liên quan đến an ninh. Nó có thể liên quan đến việc kiểm tra thêm về lý lịch, thông tin liên thông giữa các cơ quan chính phủ Hoa Kỳ hoặc các lý do khác mà không phải lúc nào đương đơn cũng được thông báo.
Xem thêm:   Công dân Hoa Kỳ?

Điều quan trọng cần nhớ

Thời gian chờ đợi: Thời gian xem xét về mặt hành chính không thể đoán trước được. Một số thì được hoàn thành trong vòng vài tuần, trong khi một số khác thì có thể mất vài tháng.

Kiểm tra tình trạng: Bạn có thể kiểm tra tình trạng hồ sơ của mình trên trang web của Lãnh sự quán, mục Consular Electronic Application Center (CEAC), mặc dù trang này không phải lúc nào cũng được cập nhật.

Không cần phải làm gì: Nói chung, khi hồ sơ bị xem xét về mặt hành chính, đương đơn không thể làm gì nhiều để đẩy nhanh quá trình.

Lời khuyên khi bị chậm trễ

Giữ bình tĩnh và kiên nhẫn: Hiểu rằng sự chậm trễ là một phần của  tiến trình.

Cập nhật thông tin: Thường xuyên kiểm tra tình trạng đơn xin chiếu khán của bạn trên trang web CEAC.

Cung cấp thông tin chính xác: Luôn bảo đảm thông tin và giấy tờ bạn nộp là chính xác để có thể tránh được “xem xét về mặt hành chính”.

Theo dõi: Nếu có sự chậm trễ quá mức, hãy liên lạc với Lãnh sự quán hoặc tìm kiếm sự trợ giúp từ chuyên viên tư vấn di trú.

LMH