Bắt đầu từ ngày 5 tháng 10 năm 2023, Lãnh sự quán Hoa Kỳ sẽ chỉ áp dụng Luật Gánh nặng xã hội mà có hiệu lực trước khi Tổng thống Donald Trump nhậm chức. Chỉ có 2 phúc lợi xã hội sau được xem là gánh nặng xã hội:

  1. Trợ cấp xã hội bằng tiền mặt để duy trì cuộc sống
  2. Chăm sóc dài hạn do chính phủ chi trả

(Luật năm 2019 của Tổng thống Trump đã mở rộng việc kiểm tra gánh nặng xã hội bằng cách thêm vào một số yếu tố khác để xem xét, định liệu một cá nhân có khả năng trở thành gánh nặng xã hội hay không).

Điều đó có nghĩa là cả Bộ Ngoại Giao và Sở Di Trú sẽ có các luật về Gánh nặng xã hội thoáng như nhau. Sở Di Trú đã loại bỏ các luật của chính quyền trước ngay từ đầu nhiệm kỳ tổng thống của ông Biden.

Lệ phí MRV (xin chiếu khán vào Mỹ – visa) hết hạn

Hiệu lực của lệ phí MRV (xin chiếu khán vào Mỹ – visa) thời kỳ COVID đã hết hạn vào ngày 30 tháng 9 năm 2023

Lệ phí xin chiếu khán thường có hiệu lực tối đa 12 tháng kể từ ngày thanh toán. Nhưng do đại dịch COVID-19, Bộ Ngoại Giao đã gia hạn hiệu lực của lệ phí MRV được thanh toán vào hoặc sau ngày 20 tháng 3 năm 2020.

Vào ngày 1 tháng 9 năm 2023, Bộ Ngoại Giao đã thông báo sẽ trở lại thời hạn hiệu lực 12 tháng đối với tất cả các khoản thanh toán lệ phí MRV.

Xem thêm:   Kiểm tra mẫu I-94

Bất kỳ đương đơn xin chiếu khán nào đã nộp lệ phí MRV trong khoảng thời gian từ ngày 20 tháng 3 năm 2020 đến ngày 1 tháng 10 năm 2022 phải đặt lịch hẹn hoặc nộp đơn xin miễn phỏng vấn trước ngày 30 tháng 9 năm 2023.

Việc không đáp ứng thời hạn này sẽ dẫn đến việc bị mất các khoản lệ phí đã trả. Các cuộc phỏng vấn dự kiến ​​sau ngày 30 tháng 9 năm 2023 sẽ vẫn có hiệu lực, miễn là cuộc hẹn được lên lịch trước ngày hết hạn.

Điều quan trọng là những đương đơn đã được lên lịch phỏng vấn sau ngày 30 tháng 9 không nên cố gắng thay đổi ngày hẹn của mình sau ngày đó, vì điều này sẽ dẫn đến việc mất cả ngày hẹn ban đầu và mất luôn lệ phí MRV.

Nếu lệ phí MRV hết hạn trước khi đương đơn lên lịch hẹn hoặc nộp đơn xin miễn phỏng vấn, đương đơn cần phải nộp một bộ hồ sơ mới cùng với khoản thanh toán lệ phí MRV mới.­­­­­­­­­­­­­­­­­

Sở Di Trú sẽ thu lệ phí lăn tay đối với đương đơn I-539

Vào tháng 12 năm 2022, Sở Di Trú đã cho biết họ sẽ miễn trừ  lệ phí lấy dấu vân tay dài hạn cho tất cả những đương đơn I-539. Tuy nhiên, tài khóa năm 2023 kết thúc vào ngày 30 tháng 9 và Sở Di Trú sẽ không tiếp tục thực hiện miễn trừ dài hạn.

Xem thêm:   Sự thật về tình trạng Di Dân?

Vì vậy, sau ngày 30 tháng 9 năm 2023, tất cả các đương đơn I-539 phải nộp lệ phí lấy dấu vân tay 85 Mỹ kim.

LMH