Hoa Kỳ hiện đang tái mở cửa nền kinh tế để chuẩn bị cho cuộc sống sau đại dịch. Các công ty lớn nhỏ đang tranh giành để thuê nhân công lấp đầy chỗ trống việc làm của họ. Sẽ có sự thiếu hụt nhân công đáng kể trên toàn diện. Người sử dụng lao động không thể tìm thấy những người lao động đủ tiêu chuẩn như họ đã từng làm trước đại dịch. Nhưng ánh sáng vẫn ở cuối đường hầm: Ðó là công nhân ngọai quốc, gồm những người có kỹ năng cao hoặc lao động thuần túy không có tay nghề, có thể nộp đơn với những nhà tuyển dụng EB-3 để tìm cơ hội được thâu nhận làm việc với mức lương do sở Lao Ðộng ấn định và có quyền lợi di trú thẻ xanh.

Có một số lựa chọn để tìm kiếm lao động ngọai quốc, như những du học sinh hay những cá nhân đang có mặt tại Mỹ hợp lệ, họ không bị ảnh hưởng vì chỉ tiêu hạn ngạch hàng năm.  Nhưng đối với cư dân Việt Nam, có thể bị ảnh hưởng thiếu chiếu khán do mức cung cầu chênh lệch.

Chiếu khán lao động EB-3 có hạn ngạch hàng năm khá hạn chế (khoảng 700 chiếu khán cho mỗi quốc gia). Nhưng, những người nộp đơn xin chiếu khán EB-3 đang ở Hoa Kỳ và duy trì tình trạng hợp lệ chiếu khán của họ sẽ không bị ảnh hưởng bởi chỉ tiêu của lọai chiếu khán này. Tất cả những người nộp đơn xin chiếu khán EB-3 đều có thể xin thẻ xanh và làm việc cho công ty thuê mướn hai năm. Họ phải vượt qua nhiều rào cản để đủ điều kiện. Vì lý do này, trước tiên họ nên tham khảo ý kiến với các cơ sở cung cấp dịch vụ di trú đáng tin cậy.  Cơ sở này cần chuẩn bị cho quý vị cặn kẽ mọi thủ tục trong quá trình duyệt xét của các cơ quan chính phủ liên hệ.

Xem thêm:   Uscis cải thiện giao tiếp thông tin với công chúng

Nhìn chung chiếu khán lao động EB-3 có thể là một chọn lựa phổ biến hơn các loại chiếu khán đầu tư hay đoàn tụ gia đình, vì không cần vốn đầu tư hay trình độ văn hóa hoặc kinh nghiệm ngành nghề. Nhưng chính sự phổ biến này đã thu hút nhiều đối tượng tham gia, làm tăng số ứng viên nhiều hơn chỉ tiêu cấp phát chiếu khán hàng năm. Do đó tạo ra không ít hậu quả bất lợi cho ứng viên EB-3 và các cơ sở tuyển dụng.

Sau đây là một số câu hỏi và trả lời liên quan đến chiếu khán lao động EB-3, do quý vị gửi đến văn phòng chúng tôi:

 Hỏi: Tôi đang ở Hoa Kỳ theo chiếu khán du lịch B1 / B2. Tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán EB-3 như thế nào?

Đáp: Sau 90 ngày ở Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch, quý vị có thể nộp đơn thay đổi diện chiếu khán trong khi vẫn duy trì chiếu khán Du lịch của mình. Thời gian duyệt xét chiếu khán EB-3  thường từ 8-16 tháng.  Quý vị cần duy trì diện chiếu khán ban đầu của mình cho đến khi chiếu khán EB-3 được chấp thuận.

Hỏi: Có ít phức tạp hơn không nếu tôi có được giấy phép làm việc OPT thực tập thông qua chiếu khán sinh viên F1?

Đáp: Nếu quý vị đã được cấp thẻ Ðào tạo Thực hành Tùy chọn (OPT), bạn có nhiều cơ hội hơn để tìm kiếm một công việc thực tập với một chủ nhân thuê mướn ứng viên EB-3 có năng khiếu. Sinh viên đủ điều kiện có thể nộp đơn xin thẻ OPT 90 ngày trước khi tốt nghiệp trong bất kỳ chương trình học nào. Ðối với chuyên ngành về khoa học, kỹ thuật (STEM) OPT có thể kéo dài đến 29 tháng.

Xem thêm:   Thẻ xanh hết hạn hoặc mất tại Việt Nam phải làm sao?

Hỏi: Làm thế nào để tôi có thể nộp đơn xin chiếu khán EB-3 nếu tôi là cư dân Việt Nam và đã bị từ chối đơn xin chiếu khán B1/B2 nhiều lần?

Đáp: Quý vị nên có một chủ nhân tại Hoa Kỳ cấp giấy thu nhận một công việc EB-3 không có tay nghề cao và quý vị nên chuẩn bị chờ đợi một thời gian dài ở Việt Nam cho đến khi có chiếu khán. Ngoài ra, chủ lao động của quý vị sẽ phải có khả năng đáp ứng các yêu cầu của Bộ Lao Ðộng Hoa Kỳ và Sở di trú USCIS. Hoặc họ sẽ cần thuê một văn phòng dịch vụ chuyên môn để giúp các thủ tục cho đến khi quý vị được chấp thuận một cuộc phỏng vấn xin chiếu khán EB-3 với Tòa Lãnh Sự Hoa Kỳ. Ðây là một thủ tục dài và nó đòi hỏi sự kiên nhẫn của tất cả mọi người tham gia.

LMH