Hãy tránh xa loại “cỏ” này nếu quý vị muốn trở thành công dân Hoa Kỳ. Một trong những đòi hỏi khi xin nhập tịch là đương đơn phải có “nhân cách đạo đức tốt”. Sở di trú USCIS nói rằng đương đơn không có nhân cách đạo đức tốt nếu vi phạm luật liên bang, bao gồm những vi phạm liên quan đến cần sa (marijuana).

Kể cả những tiểu bang cho phép sử dụng cần sa, vấn đề nhập tịch có thể vẫn bị từ chối vì cần sa. Nói cách khác, nó có thể hợp pháp theo luật tiểu bang nhưng bất hợp pháp theo luật liên bang. Nếu điều này bất hợp pháp theo luật liên bang thì đương đơn không có nhân cách đạo đức tốt và có thể không được nhập tịch.

Từ năm 1996, một số tiểu bang và quận District of Columbia đã phi hình sự hóa việc sản xuất, sở hữu, phân phối và sử dụng cả hai loại cần sa dùng trong y học và không dùng trong y học (giải trí). Tuy nhiên, luật liên bang nói rằng cần sa là chất bị kiểm soát “Loại Một”. Ðiều này có nghĩa là sẽ bị ở trong tình huống di trú xấu khi sản xuất, phân phối, pha chế hoặc sở hữu cần sa.

Các viên chức Tòa Bạch Ốc quan tâm đến việc phạt những người cư ngụ quá hạn chiếu khán (visa)

Ước lượng có khoảng 40% di dân bất hợp pháp hiện đang ở Hoa Kỳ, có thể đến 5 triệu người, cư ngụ với  chiếu khán hết hạn. Những ngoại kiều này đến Hoa Kỳ hợp pháp nhưng đã ở lại Hoa Kỳ sau khi chiếu khán hết hạn. Ông Trump đã ra lệnh cho chính phủ đối phó với “những người ở quá hạn chiếu khán”.

Hơn 600,000 ngoại kiều ở quá hạn chiếu khán mỗi năm trong 2016 và 2017. Ðiều này có nghĩa là hầu hết những di dân bất hợp pháp mới đã nhập cảnh hợp pháp với chiếu khán trên tay.

Tổng thống đã ra lệnh cho ông Mike Pompeo, Bộ trưởng Bộ Ngoại Giao, gia tăng áp lực với những quốc gia có hơn 10% công dân của họ du lịch Hoa Kỳ với chiếu khán ngắn hạn đã không rời Hoa Kỳ khi chiếu khán của họ hết hạn. Việc trừng phạt có thể bao gồm giới hạn số chiếu khán cấp cho công dân ở các nước này, giới hạn thời gian được phép thăm viếng Hoa Kỳ và đòi hỏi những ngoại kiều này phải cung cấp nhiều giấy tờ hơn khi du lịch sang Hoa Kỳ.

Xem thêm:   Sở Di Trú thông báo biện pháp xét nhanh 9 triệu hồ sơ tồn đọng

Hành pháp cũng đã nghĩ đến việc cấm những ngoại kiều đang ở Hoa Kỳ bất hợp pháp gửi tiền cho  thân nhân của họ ở quê nhà.

Có 20 quốc gia chiếm mức ở quá hạn hơn 10%. Trong số này, có 13 nước ở Phi Châu, 3 nước ở Trung Ðông, 2 nước ở Nam Á Châu, 1 nước ở Ðông Nam Á.

Dân biểu Steve King đã đệ trình một dự luật cho quốc hội đòi hỏi những đương đơn xin chiếu khán phi di dân từ một số nước nhất định nào đó phải đóng tiền thế chân lên khoảng 10,000 Mỹ kim trước khi được cấp chiếu khán nhập cảnh Hoa Kỳ. Nếu một du khách ở quá hạn chiếu khán, tiền thế chân này sẽ tự động bị lấy và xung vào Bộ Ngân Khố Hoa Kỳ.

Nhưng nếu quý vị đến Hoa Kỳ với chiếu khán du lịch B2 từ một quốc gia khốn khổ vì nghèo đói và tan nát vì chiến tranh, hoặc từ một chế độ bạo quyền, quý vị có thể rất hân hoan mất 10,000 Mỹ kim để lưu lại Hoa Kỳ bất hợp pháp.

Các nhà đầu tư với hiệp ước E-2

Xin chiếu Khán Ðầu Tư E-2 dễ hơn xin chiếu khán đầu tư EB5, ít tốn kém hơn và được chấp thuận nhanh hơn.  Nhưng loại chiếu khán này không dành cho công dân ở Việt Nam. Chúng ta đang nói về chiếu khán E-2 vì có nhiều người Việt Nam có quốc tịch ở những quốc gia khác có thể hợp lệ xin đầu tư loại E-2, chẳng hạn như Gia Nã Ðại, Úc Ðại Lợi, Ðức, Pháp, Nhật Bản, Ðài Loan và Tân Gia Ba. Họ hợp lệ  xin chiếu khán E-2.

Xem thêm:   Gia hạn chiếu khán B1/B2 bị từ chối phải làm sao?

Loại chiếu khán phi di dân E-2 cho phép đương đơn nhập cảnh Hoa Kỳ khi bỏ một số tiền đầu tư đáng kể cho một doanh vụ ở Hoa Kỳ. Tiền đầu tư có thể dùng để bắt đầu kinh doanh hoặc mua một cơ sở kinh doanh đang có sẵn. Ðiều lệ không ấn định số tiền đầu tư tối thiểu. Chỉ cần mở một loại kinh doanh nào đó thích hợp. Số tiền đầu tư hiện nay có thể vào khoảng 100,000 đến 200,000 Mỹ kim. Như thường lệ, nguồn gốc và việc chuyển tiền đầu tư phải hợp pháp và minh bạch.

Nhà đầu tư E-2 giữ vai trò chủ động để phát triển và trực tiếp điều hành doanh nghiệp đầu tư của mình và tự điều hành doanh vụ mỗi ngày.

E-2 là loại chiếu khán phi di dân, có nghĩa là chỉ tạm thời và không thể có thẻ xanh. Tuy nhiên, chiếu khán E-2 có thể được gia hạn mỗi hai năm không giới hạn, nếu việc kinh doanh E-2 tiếp tục đi theo những quy định của chiếu khán E-2. Người đầu tư diện E-2 có thể mang theo người phối ngẫu và con độc thân dưới 21 tuổi. Người phối ngẫu có thể xin thẻ được phép làm việc bằng cách nộp đơn I-765. Nếu được chấp thuận, người phối ngẫu có thể làm việc ở bất cứ nơi nào. Con cái có thể đi học ở Hoa Kỳ nhưng không được làm việc.

Người đầu tư diện E-2 có thể du lịch ngoại quốc và sẽ  được cấp thời gian nhận lại hai năm tự động khi trở về Mỹ.

Diện E-2 có thể xin ở Hoa Kỳ với Sở di trú hoặc với Tòa Lãnh sự Hoa Kỳ ở nước ngòai. Sau khi nộp đơn E-2, quý vị có thể nhận được giấy chấp thuận trong 6 tháng.

Người đầu tư diện E-2 có thể chuyển sang một loại chiếu khán khác để có Thẻ Xanh không? Câu trả lời là Ðược. Chẳng hạn như sau khi nhập cảnh Hoa Kỳ với chiếu khán đầu tư E-2, quý vị có thể nộp đơn xin chuyển sang chiếu khán đầu tư EB5, quý vị cũng có thể được một công ty nào đó bảo lãnh để có Thẻ Xanh, nếu quý vị có năng khiếu ngoại hạng cũng có thể nộp đơn xin chiếu khán EB-1C. Và dĩ nhiên, quý vị có thể kết hôn để xin Thẻ Xanh.

Xem thêm:   Bộ Ngoại Giao thông báo duyệt xét Chiếu Khán EB-5 

Hỏi Đáp Di Trú

 

Hỏi: Làm sao Sở di trú có thể biết được nếu quý vị sử dụng cần sa hoặc sản xuất cần sa? Đơn N-400 có nói về việc này không?

Đáp: Ðơn xin Nhập tịch N-400 không đề cập đến cần sa, nhưng nếu Sở di trú khám phá đương đơn dính đến việc sản xuất, phân phối, pha chế hoặc sở hữu cần sa, thì đơn N-400 sẽ bị từ chối.

Hỏi: Có bao nhiêu người Việt Nam với chiếu khán du lịch B-2 ở Hoa Kỳ quá hạn?

Đáp: Thống kê mới nhất cho biết trong số 97,500 du khách có chiếu khán du lịch B-2, chỉ có khoảng 2,100 người Việt Nam ở quá hạn chiếu khán. Ít hơn 3%.

Hỏi: Có quy định về số nhân viên tối thiểu cho công việc kinh doanh diện E-2 không?

Đáp: Không. Nhưng phải là công việc kinh doanh được điều hành thật sự, tích cực và sản xuất những dịch vụ hoặc hàng hóa mang lại lợi nhuận. Việc kinh doanh diện E-2 không thể chỉ có một cái phòng với một nhân viên.

LMH

San Jose, CA.