Các phán quyết của Tối cao Pháp viện Mỹ đã nhiều lần thay đổi giòng lịch sử, chẳng hạn như hợp pháp hóa hôn nhân đồng giới. Nhưng bạn biết gì về Tối cao Pháp viện (TCPV)? Tại sao có 9 thẩm phán, tại sao các thẩm phán phục vụ suốt đời, hoặc tại sao các thẩm phán mặc áo choàng đen?

Có bao nhiêu thẩm phán?

TCPV Hoa Kỳ hiện gồm 9 thẩm phán. Chánh án là ông John G. Roberts Jr., đã đảm nhiệm chức vụ này từ năm 2005.

Luôn luôn có 9 thẩm phán?

Hiến pháp Hoa Kỳ không đặt ra một số lượng thẩm phán tiêu chuẩn mà để quyền cho Quốc hội xác định con số. Mấy trăm năm qua, tổng số thẩm phán đã dao động từ 5 đến 10, bao gồm con số ban đầu là 6 – do Đạo luật Tư pháp năm 1789 – đến con số hiện tại, là 9.

Số lượng thẩm phán qua các năm

Theo History.com, số lượng thẩm phán bắt đầu là 6 theo Đạo luật Tư pháp năm 1789, gồm một chánh án cùng với 5 thẩm phán. Đạo luật này ghi:

Được thông qua bởi Thượng viện và Hạ viện của Hợp Chúng Quốc Hoa Kỳ tại Quốc hội, TCPV của Hoa Kỳ sẽ bao gồm một chánh án và 5 thẩm phán, 4 thẩm phán bất kỳ trong số họ sẽ đủ túc số để họp, và sẽ tổ chức hàng năm tại trụ sở chính phủ hai phiên họp, phiên họp bắt đầu vào thứ Hai đầu tiên của tháng Hai, và phiên còn lại vào thứ Hai đầu tiên của tháng Tám.

Xem thêm:   Sống chỉ với tiền an sinh xã hội (kỳ 2)

Kể từ năm 1789, Quốc hội đã thay đổi số lượng thẩm phán của TCPV nhiều lần, Đạo luật Tư pháp năm 1801 đã được Tổng thống John Adams và Quốc hội thông qua để giảm số lượng xuống còn 5 thẩm phán, nhưng Tổng thống kế tiếp là Thomas Jefferson đã bãi bỏ đạo luật đó và nâng số thẩm phán lên con số 6. Năm 1807, một thẩm phán nữa được bổ sung vào TCPV, thành tổng số 7.

Năm 1837, 30 năm sau lần thay đổi lớn đầu tiên, số thẩm phán tăng lên 9. Tổng số thẩm phán cao nhất là vào năm 1863 khi có 10 người. Tuy nhiên, điều đó không kéo dài lâu. Năm 1866, số lượng thẩm phán giảm xuống còn 7 do Đạo luật Judicial Circuits Act. Con số 9 thẩm phán hiện tại đã được duy trì kể từ năm 1869.

Tổng thống được trao quyền đề cử các thẩm phán TCPV, tùy thuộc vào lời khuyên và sự đồng ý của Thượng viện Hoa Kỳ. Tuy nhiên, Điều III không nói gì về số lượng thẩm phán tại bất kỳ thời điểm nào.