Ai cũng phải dành dụm tiền để chuẩn bị cho lúc về hưu. Tuy vậy chỉ có khoảng 50% người Mỹ là có đủ tự tin là họ dành dụm đủ tiền cho về hưu. Để bảo đảm đời sống tuổi già được sung túc, hay ít nhất là đủ sống, cần loại bỏ những thói quen xấu dưới đây.

  1. Phản ứng mạnh khi thị trường dao động. Ai cũng sợ mất tiền khi thấy stock nào cũng giảm giá và có khi vội vàng bán để giữ lại vốn.Nhưng phải kềm chế cảm xúc. Ngay cả khi đã gần về hưu, cũng phải giữ bình tĩnh. Khi mà tiền tiết kiệm được phân bổ và cân đối một cách có phương pháp và có chiến lược thì mọi việc đều sẽ ổn trong thời gian dài, mặc dù trong ngắn hạn có bị xấu. Thị trường xuống rồi sẽ lên lại, vì vậy tiền đầu tư rồi cũng sẽ phục hồi trong vài năm, như vậy sẽ tốt hơn là bán đổ bán tháo càng lỗ nhiều hơn.
  2. Không cắt tiền tự động. Không nên thiết định chế độ tự động cắt tiền lương bỏ vào quỹ hồi hưu mỗi tháng. Do thu nhập có thể thay đổi, cần phải bỏ vào tiết kiệm ít nhất 10 tới 15% thu nhập mỗi năm. Nếu không thể đảm bảo được mức này, nên xem xét việc bỏ tiền thêm vào quỹ 401(k) để có thêm phần đóng góp của chủ doanh nghiệp mà chúng ta làm việc. Ngoài ra, cũng phải trích tiền ra nhiều hơn để bỏ vào tiết kiệm nếu thu nhập trong năm tăng.
  3. Chú ý vấn đề thuế. Tiền bỏ vào quỹ hồi hưu như 401(k), 403(b), hoặc IRA, SEP…đều được trừ ra trong tiền thu nhập vì vậy được xem như là miễn thuế. Nhưng cần nhớ là số tiền này một khi lấy ra sau khi hồi hưu cũng sẽ bị đánh thuế thu nhập. Chỉ riêng có quỹ Roth IRA là đóng thuế trước, nhưng khi hồi hưu rồi rút tiền ra sẽ không phải nộp thuế.
  4. Tiền dự phòng trong trường hợp khẩn cấp. Bỏ toàn bộ tiền tiết kiệm được vào quỹ hồi hưu sẽ có thể gặp nguy cơ khi bị bệnh, bị mất việc làm, hoặc phải chi việc gì bất ngờ xảy ra. Lúc đó phải rút tiền từ quỹ hồi hưu ra và mọi kế hoạch sẽ bị phá hỏng. Nên có một quỹ dự phòng cho trường hợp khẩn cấp. Như vậy mới có thể giữ vững được kế hoạch tài chánh hồi hưu an toàn.
  5. Chi phí cho học phí đại học. Đây là một trong những món tiền lớn mà chúng ta phải chuẩn bị. Nên tập thói quen tiết kiệm mỗi ngày một ít cho việc học đại học của con sao cho đừng xâm phạm vào tiền quỹ hồi hưu. Nhưng nếu không thể đảm đương được cả hai thì nên ưu tiên cho tiền hưu, vì tiền học có thể vay được nhưng tiền hưu thì không.
Xem thêm:   Drones (kỳ 2)