Tên của các tháng trong tiếng Anh là sự pha trộn tên các vị thần, những nhà cai trị và các con số.

Lịch La Mã cổ đại

Ngày nay, chúng ta theo lịch Gregorian, nhưng nó dựa trên lịch La Mã cổ đại, được cho là do Romulus, vị vua đầu tiên của La Mã, phát minh ra vào khoảng năm 753 trước Công nguyên.

Lịch La Mã, một loại âm lịch phức tạp, gồm 12 tháng giống như lịch hiện tại, nhưng chỉ có 10 tháng có tên chính thức. Mùa đông là khoảng thời gian “chết”, chính phủ và quân đội không hoạt động, vì vậy họ chỉ có tên cho khoảng thời gian từ tháng Ba đến tháng Mười Hai như sau:

March (Martius) được đặt tên theo Mars, thần chiến tranh, vì đây là tháng các chiến dịch quân sự được nối lại sau khi bị mùa đông làm gián đoạn.

May (Maius) và June (Junius) cũng được đặt tên theo các nữ thần: Maia và Juno.

April (Aprilis) được cho là bắt nguồn từ tiếng Latin aperio, có nghĩa là “mở ra” – ám chỉ những chồi non hé mở của mùa xuân.

Phần còn lại của các tháng được đánh số đơn giản; tên ban đầu của chúng trong tiếng Latinh có nghĩa là tháng thứ năm (Quintilis), thứ sáu (Sextilis), thứ bảy (September), thứ tám (October), thứ chín (November) và thứ mười (December).

Sau cùng, January (Januarius) và February (Februarius) được thêm vào cuối năm, để 12 tháng đều có tên riêng. January được đặt theo tên của Janus, vị thần khởi đầu và chuyển tiếp của người La Mã; tên của February bắt nguồn từ Februa, một lễ hội cổ xưa dành riêng cho nghi lễ tẩy rửa và dọn dẹp vào mùa xuân.

Xem thêm:   Tránh bị lừa gạt

Lịch Julian cập nhật

Khi Julius Caesar trở thành “tổng trấn”, ông đã cải cách lịch La Mã để 12 tháng dựa trên các vòng quay của Trái đất quanh Mặt trời. Đó là lịch mặt trời như chúng ta có ngày nay. January và February được chuyển tới đầu năm.

Sau cái chết của Caesar, tháng Quintilis được đổi tên thành July để vinh danh Julius Caesar vào năm 44 trước Công nguyên; và sau đó, Sextilis được đổi tên thành August để vinh danh Hoàng đế La Mã Augustus vào năm 8 trước Công nguyên.

Tất nhiên, tất cả việc đổi tên và sắp xếp lại đó làm cho tên của một số tháng không còn phù hợp với vị trí của chúng trong lịch (ví dụ từ September đến December, theo lịch cổ là những tháng thứ 7, 8, 9, 10). Các hoàng đế sau này đã cố gắng đặt tên cho nhiều tháng theo tên của họ, nhưng những thay đổi đó không tồn tại lâu hơn cuộc đời họ.

Lịch Gregorian ngày nay

Khá lâu sau, vào năm 1582, Giáo hoàng Grêgôriô XIII đã đưa ra một số cải cách đối với lịch Julian, vì vẫn còn một số điểm không chính xác và cần phải điều chỉnh, như đã tính quá cao lượng thời gian Trái đất quay quanh Mặt trời, vì vậy lịch Gregorian đã rút ngắn năm dương lịch từ 365.25 ngày xuống còn 365.2425 ngày.