Để thông tin về xuất xứ cũng như các chi tiết khác của một sản phẩm trên thị trường, người ta dùng mã số, mã vạch hoặc mã QRC trên bao bì của mỗi mặt hàng. Loạt bài này tìm hiểu sơ lược về các loại mã thông dụng đó.

Nhiều kỳ – Kỳ 1

MÃ SỐ

Hiện nay, trong giao dịch thương mại có 2 hệ thống mã số chính về hàng hóa

Hệ thống UPC (Universal Product Code)

Là một dạng thức ký hiệu có mặt trên thị trường từ năm 1970, được sử dụng phổ biến tại Mỹ, Canada, gồm 2 phần: Phần mã vạch với hình ảnh là các đường thẳng song song với độ lớn khác nhau dành cho máy scan; phần số gồm một dãy 12 số không bao gồm chữ cái hoặc các ký tự đặc biệt, để con người nhận biết.

Số đầu tiên nằm trong phạm vi từ 0 đến 7, được quy định sẵn gồm: Số 5 dành cho phiếu coupons, số 4 dành cho người bán lẻ; số 3 dành cho các mặt hàng có liên quan tới y tế; số 2 dành cho mặt hàng thịt và nông sản; số 0, 6 và 7 có thể dùng cho tất cả các loại hàng hóa khác của nhà sản xuất.

– 5 số tiếp theo biểu đạt cho mã của nhà sản xuất, được cơ quan có thẩm quyền cấp.

– 5 con số kế tiếp là mã mặt hàng, do người bán tự gắn lên hàng hóa của họ. Doanh nghiệp được tùy ý đặt số và sử dụng.

Xem thêm:   Trước khi chi trả chi phí y tế

– Số cuối cùng là số kiểm tra, dùng để kiểm tra tính chính xác của toàn bộ dãy số UPC.

Hệ thống EAN

(European Article Number)

Được các sáng lập viên của 12 nước Châu Âu thiết lập và sử dụng từ năm 1974, sau đó nhanh chóng phát triển và sử dụng ở hầu hết các nước trên thế giới. Hiện tại, trong hệ thống mã số EAN cho sản phẩm bán lẻ lại được chia thành 2 loại như sau:

EAN 13

Đặc điểm cấu tạo mã số EAN 13 bao gồm (tính từ trái sang phải):

– Mã quốc gia: 2 hoặc 3 số đầu tiên. Mã quốc gia của Việt Nam là 893, của Trung Quốc là 690 – 695.

– Mã doanh nghiệp: 4 – 6 số tiếp theo, cấp cho các doanh nghiệp khi ghi danh.

– Mã mặt hàng: Thường từ 3 – 5 con số tùy thuộc vào mã doanh nghiệp và mã này thường do nhà sản xuất quy định.

– Số kiểm tra: 1 chữ số cuối cùng, thường dùng để kiểm tra độ chính xác của những mã số trước.

EAN 8

Mã số EAN 8 về căn bản cũng giống như EAN 13, nhưng chỉ bao gồm 8 chữ số và chỉ được sử dụng trên những sản phẩm có kích thước nhỏ như bút, son môi…

Cấu tạo của mã vạch EAN 8 bao gồm 8 chữ số như sau:

– Mã quốc gia: 2 – 3 số đầu tiên tương tự như mã EAN 13.

– Mã sản phẩm: 4 – 5 số tiếp theo.

Xem thêm:   MV & Official

– Mã kiểm tra: Số cuối cùng.