Quan niệm về tuổi già ngày nay đã thay đổi và ngày càng có nhiều người già tiếp tục làm việc sau khi tới tuổi hưu. Thật ra có một việc làm sau khi tới tuổi hưu mang lại nhiều lợi ích khác ngoài việc kiếm thêm tiền hay giết thời gian trống trải. Dưới đây là những điều cần lưu ý.

1. Sống lâu hơn. Nhiều nghiên cứu cho thấy người làm việc lâu dài hơn sẽ sống lâu hơn. Việc có một lịch trình làm việc và việc gánh lấy trách nhiệm sẽ giúp người ta tiếp tục tiến tới, nhất là khi những lãnh vực khác của cuộc sống cá nhân bắt đầu chậm lại.

2. Quyền lợi từ nơi làm việc. Việc làm đi đôi với quyền lợi. Tùy theo công việc, người ta có thể nhận thêm tiền lương cho những ngày nghỉ việc, ăn trưa miễn phí, đi du lịch, hay được giảm giá cho một số hàng hóa hay dịch vụ. Phân tích giá trị của các quyền lợi này là điều cần thiết khi lựa chọn một công việc sau tuổi hồi hưu.

3. Giữ mối quan hệ xã hội. Nơi làm việc tạo ra sự giao tiếp với người khác như đồng nghiệp hoặc khách hàng. Những niềm vui nhỏ và tình bạn, tình đồng nghiệp sẽ phát triển và đóng vai trò quan trọng trong đời sống xã hội nhiều năm về sau.

4. Cảm giác có mục tiêu. Nhiều người chọn làm việc trở lại ngay cả khi họ thấy rằng họ không cần thiết phải cảm thấy mình còn hữu dụng.Việc có cảm giác mình có một mục tiêu sẽ giúp họ tiếp tục năng động theo ý nghĩa là một con người. Mỗi con người chúng ta thường có cảm giác trọn vẹn khi đóng góp điều gì đó cho cộng đồng.

Xem thêm:   Đèn giao thông

5. Bớt lo lắng về tài chánh. Tiền hưu hay tiền an sinh xã hội có thể đủ để chi trả cho những nhu cầu tối thiểu. Nhưng có thêm nguồn thu nhập ổn định sẽ giúp giảm nhẹ những áp lực về tài chánh. Ngay cả một việc làm part-time cũng gây ra tác động không nhỏ đối với sự lo lắng về tiền bạc.

6. Tiếp cận kỹ thuật mới. Ngày nay hầu như ngành kỹ nghệ nào cũng lợi dụng những tiến bộ kỹ thuật. Việc có thể học và giữ vững những kỹ thuật mới nhất sẽ giúp chúng ta gắn chặt với trào lưu văn hóa và cũng cung cấp cho chúng ta cơ hội để thưởng thức những phương tiện tân tiến.