Về hưu là thời gian tốt đẹp đối với nhiều người, nhưng đó cũng là lúc thu nhập bị giảm xuống nhiều so với lúc đi làm, gây ra khó khăn về tài chánh. Vì vậy tiền phải được sử dụng một cách hợp lý, điều này đòi hỏi phải suy nghĩ và tuân thủ một số nguyên tắc dưới đây.

1. Lập kế hoạch chi tiêu. Cần biết chính xác thu nhập bao nhiêu và phải chi vào những gì. Điều này không có nghĩa là không thể sống một cách thoải mái vui vẻ mà chỉ là cơ sở để quyết định khi cần phải chi tiêu. Hãy theo dõi việc chi tiêu trong 1 hay 2 tháng và liệt kê ra theo từng loại, sau đó thiết lập giới hạn cho những chi tiêu đó. Do đời sống có những thay đổi, vì vậy thỉnh thoảng phải xem lại và điều chỉnh kế hoạch chi tiêu sao cho phù hợp với thu nhập và thói quen.

2. Xem xét lại nhà. Đến tuổi về hưu cần đi một vòng quanh nhà và nhìn lại xem mình có thực sự cần một không gian lớn khi mà con cái đã chuyển ra ở riêng. Một chỗ ở nhỏ hơn sẽ giúp tiết kiệm rất nhiều trong chi phí đời sống, từ tiền điện nước, bảo trì nhà cửa, và ngay cả tiền thuế nhà phải đóng hàng năm. Hơn nữa, bán nhà lớn mua lại nhà nhỏ hơn sẽ mang lại thêm một số tiền cho quỹ hồi hưu.

Xem thêm:   Thực phẩm gây sạn thận

3. Ưu tiên vấn đề sức khỏe. Chi tiêu cho chăm sóc bảo vệ sức khỏe sẽ là chi tiêu lớn nhất ở tuổi hồi hưu. Để không vướng vào những chi tiêu y tế quá lớn, phải ưu tiên vấn đề sức khỏe bằng cách giữ vững hoạt động cơ thể, ăn uống đúng cách, và chú ý vào việc ngăn ngừa bệnh. Nên xem xét việc mua thêm bảo hiểm bổ sung để chi trả cho những chi phí mà Medicare không chi trả. Cần đọc và hiểu rõ những gì mà chương trình bảo hiểm Medicare chi trả. Điều này giúp tiết kiệm rất nhiều tiền trong thời gian dài.

4. Sử dụng khuyến mãi giảm giá cho người già. Đừng bao giờ đánh giá thấp vấn đề giảm giá. Có rất nhiều giảm giá cho người già từ việc đi ăn nhà hàng, xem phim, xem kịch, hòa nhạc, tới giảm giá của các tiệm bán thực phẩm hay đi du lịch. Khi mua sắm, nên xem và hỏi có giảm giá cho người già hay không. Ngoài ra, nên tận dụng những chương trình giới thiệu và hướng dẫn giảm giá cho người già và hội viên như chương trình AARP (American Association of Retired Persons, Hiệp hội người già Hoa Kỳ).

(còn tiếp)