Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Hỏi

Tôi 16 tuổi sống chung với bà ngoại, 2 tháng trước tôi sống chung với mẹ tôi và mẹ tôi có xin được chương trình bảo hiểm cho tôi, nhưng giờ tôi mang thai, tôi không còn sống chung với mẹ tôi nữa, bảo hiểm của tôi có là bảo hiểm cho con nít nên khi tôi đi bác sĩ khám thai, bên bảo hiểm không có trả cho tôi, giờ tôi phải làm sao, bà ngoại của tôi có xin được chương trình bảo hiểm cho tôi được không? Hay tôi có thể tự xin bảo hiểm cho tôi có được không? Mong chị giúp đỡ.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 17 tháng 5 năm 2024

Trả lời

Ðầu tiên bảo hiểm của em đang có là bảo hiểm của con nít, nên khi khám thai sẽ không được trả tiền,cho nên cần phải hủy bỏ. Mẹ của em cần thông báo bên cơ quan của chính phủ là em đã dọn đi và hủy bỏ bảo hiểm của em. Theo luật lệ khi không còn ở địa chỉ đã khai trong hồ sơ thì phải gọi vô thông báo cho bên cơ quan của chính phủ biết.

Nếu hồ sơ không hủy bỏ bảo hiểm của em thì em sẽ không được nhận bảo hiểm của người mang thai vì em không thể có 2 bảo hiểm cùng một lúc.

Muốn thông báo hủy bỏ bảo hiểm của mình:

. Có thể tự làm trên mạng nếu như mình đã có làm mật khẩu trên mạng.

. Có thể tự gọi vô số 211 để thông báo.

. Có thể đến văn phòng bộ y tế nào gần mình để thông báo.

Khi bảo hiểm cũ được hủy bỏ lúc đó bà ngoại của em có thể nộp đơn xin bảo hiểm về người mang thai cho em mặc dù em 16 tuổi.  Nếu em có đi làm thì sẽ tính lương của em. Chương trình bảo hiểm của em sẽ không tính mức lương thu nhập của bà ngoại.
Trong chương trình bảo hiểm sẽ không tính về tài sản.

HỎi

Tôi hiện giờ đang mang thai, tôi cũng có một đứa con nhỏ cần bảo hiểm, cháu mới có 10 tuổi. Tôi có đi làm, tôi cần biết rõ mức thu nhập là bao nhiêu để có bảo hiểm. Tôi sống chung với cha của đứa bé trong bụng nhưng đứa 10 tuổi không phải là con của người này. Và chúng tôi cũng chưa có lấy nhau. Vậy tôi có cần phải cộng thêm anh ta vào hồ sơ chung không? Thu nhập  lương anh ta có bị cộng vô chung với hồ sơ của bảo hiểm của tôi không? Xin được rõ thông tin và cách thức xin.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 5 năm 2024

Trả lời

Trong luật lệ cho chương trình bảo hiểm nếu 2 người chưa phải là vợ chồng thì không cần phải cộng vào hồ sơ chung, chị có quyền xin bảo hiểm về người mang thai riêng cho chị thôi và thu nhập lương chỉ tính thu nhập của chị,
Ðây là mức thu nhập của chương trình bảo hiểm cho người mang thai:

Gia đình: 1 người là $2406; 2 là  $3254; 3 là $4102; 4 là $4950; 5 là $5799; 6 là $6647; 7 là $7495; 8 là $8343; 9 là $9191; 10 là $10,039

Em nhỏ 10 tuổi không phải là con của người bạn trai của chị nên chị cũng có thể xin bảo hiểm cho em không cần cộng bạn trai của chị vào trong hồ sơ, mức thu nhập của lương chị tính vào bảo hiểm của em nhỏ thôi:
Ðây là mức thu nhập gia đình của bảo hiểm ấn định cho tuổi từ 6-19:

1) $1616; 2) $2186; 3) $2756; 4) $3325; 5) $3895; 6) $4465; 7) $5035; 8) $5604; 9) $6174; 10) $6744

Trong chương trình bảo hiểm của người mang thai và cho em nhỏ sẽ không tính về tài sản.

3 cách xin chương trình bảo hiểm

1) Làm trên mạng (YourTexasBenefits.com).

2) Gọi vô số 211.

3) Ðến văn phòng bộ Y tế nào gần nhất để lấy đơn và làm và nộp tại chỗ (Texas Health Human Service Commission).

Lưu ý khi chị sanh em nhỏ ra và lúc đó chị vẫn cần bảo hiểm cho chị và em nhỏ thì lúc đó sẽ tính tiền thu nhập của người bạn trai của chị, vì 2 người đã có chung một người con.