Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Xin trợ cấp xã hội cho người diện bảo lãnh

Hỏi

Tôi bảo lãnh mẹ tôi từ Việt Nam qua Mỹ, bà cụ 76 tuổi, tôi có thể xin trợ cấp bảo hiểm, tiền thực phẩm, tiền mặt trợ cấp mỗi tháng cho mẹ tôi không, xin cho biết rõ và tôi xin bằng cách nào, thành thật cám ơn chị nhiều. Chúc chị luôn khỏe mạnh.

Trả lời

Xin thưa với ông, khi bà cụ đi theo diện con bảo lãnh thì sẽ không xin được chương trình foodstamp. Bà cụ phải ở Mỹ 5 năm và có thẻ xanh lúc đó mới xin được chương trình foodstamp.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 5 tháng 1 năm 2023

Đây là những điều kiện của chương trình foodstamp:

  1. Phải là công dân Mỹ .

2.Nếu không phải công dân Mỹ, nhưng có thẻ xanh theo diện con lai hay tị nạn là được.

  1. Nếu thẻ xanh đi theo diện bảo lãnh, phải ở trong nước Mỹ đủ 5 năm mới xin được chương trình foodstamp.

Chương trình bảo hiểm có 2 loại:

  1. Người xin medicaid phải đang có Medicare thì mới xin được chương trình medicaid của  bên cơ quan của phúc lợi xã hội.
  2. Phải có con nhỏ đang có medicaid thì mình cũng sẽ xin được chương trình medicaid.

Trong chương trình medicaid cũng sẽ đòi hỏi về quyền công dân hay thẻ xanh hợp pháp thì mới nhận được medicaid.

Phần về chương trình tiền mặt mỗi tháng cũng đòi hỏi phải có con nhỏ dưới 18 tuổi  sống chung với mình. Trong chương trình tiền mặt cũng phải đủ điều kiện về công dân hay thẻ xanh hợp pháp.

Có 3 cách khi xin chương trình bên cơ quan của phúc lợi xã hội:

  1. Có thể dùng máy tính để vào “yourtexasbenefits.com” và tạo một mật mã. Ðiền đơn trong máy tính.
  2. Có thể gọi số 211 để làm đơn trong điện thoại.
  3. Lấy mẫu đơn và điền rồi nộp bằng thư với địa chỉ như sau:

Texas Health &Human Services Commission

PO BOX 149027

Austin TX 78714-9971