Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program-  SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn  và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Chương trình Mbi

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, xin cô nói rõ về Medicaid Buy-in (MBI). Chương trình MBI đòi hỏi mức thu nhập thế nào? Có tính tài sản không và cần phải có quốc tịch Mỹ không? MBI bao gồm những bảo hiểm gì? Thành thật cám ơn cô.

Trả lời

Chương trình Medicaid Buy-In (MBI) là chương trình bảo hiểm cho người có khuyết tật nhưng vẫn đi làm được và người xin phải đang làm việc. Những người đang nhận được tiền khuyết tật bên An sinh xã hội thì hội đủ điều kiện để xin MBI. Còn những người không nhận được tiền bên An sinh xã hội thì phải có thu nhập thấp. Dưới đây là mức lương để được nhận chương trình MBI (income limit):

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 2 tháng 6 năm 2022

– Tiền lương chưa trừ thuế của năm 2022 phải dưới $2,453/tháng

– Tài sản chỉ có quyền có $2,000. Tài sản ở đây bao gồm: tiền mặt hiện có, tiền trong ngân hàng, tiền hưu trí.

Chương trình MBI không tính các khoản tiền sau là tài sản:

– Tiền nhận được của bên khai thuế hay tiền của con em (earned income tax credit and child tax credit payment).

– Chi phí làm việc do khuyết tật (work expenses due to disability).

– Kế hoạch đặt được quỹ tự hỗ trợ và tài khoản độc lập (Plan to Achieve Self-Support (PASS) funds and independence account)

Chương trình MBI giúp chi trả các khoản sau:

– Khám bệnh thường xuyên tại bác sĩ (regular checkups at the doctors)

– X quang và xét nghiệm (X-ray and lab tests)

– Nằm bệnh viện (Hospital care and service)

– Chăm sóc Mắt và Tai (Vision and hearing care)

– Thuốc và chích ngừa (Medicine and vaccines)

– Chăm sóc sức khoẻ tâm thần (Mental health care)

– Liệu pháp ngôn ngữ (speech therapy)

– Liệu pháp vận động (occupational therapy)

– Vật lý trị liệu (physical theory)

Muốn được MBI nhận phải là công dân Mỹ hoặc phải có 40 tín chỉ (40 quarter) làm việc tại Mỹ. Chương trình MBI không giới hạn tuổi, lứa tuổi nào cũng xin được, miễn là hội đủ điều kiện.

Xin lưu ý, chương trình nào cũng có những thay đổi nên điều kiện trên đây là mức ấn định hiện hành.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 6 năm 2022

TH