Lời giới thiệu: Cindy Thu Hoàng là nhân viên của bộ Y tế Tiểu Bang, hiện đang làm việc tại Texas Health and Human Services Commission (HHSC) là cơ quan quản trị các chương trình trợ giúp các gia đình với các dịch vụ về thực phẩm, chăm sóc sức khỏe, an toàn và thảm họa bao gồm các chương trình Phụ nữ, Trẻ sơ sinh và Trẻ em (WIC), Trợ cấp Y tế cho Trẻ em (Children’s Medicaid, Hỗ trợ Dinh dưỡng Bổ sung (Supplemental Nutrition Assistance Program- SNAP). Cô tham gia nhiều hội đoàn và có chương trình về Phúc Lợi Xã Hội trên radio và TV tại Dallas. Cô mong muốn được giúp đỡ đồng hương qua việc giải đáp các thắc mắc trong lãnh vực phúc lợi xã hội của tiểu bang.

Mọi thắc mắc xin gửi câu hỏi về: bientap@trenews.net

Bảo hiểm dành cho thai phụ

Hỏi

Thưa cô Thu Hoàng, tôi sống tại Mỹ đã được 8 năm. Tôi chưa có quốc tịch Hoa Kỳ. Thẻ xanh của tôi theo diện tỵ nạn. Lúc trước, khi mang thai tôi được cấp bảo hiểm Medicaid nhưng lần này mang thai, tôi lại không nhận được Medicaid. Xin cô cho biết tại sao? Trong trường hợp của tôi hiện nay có thể được nhận chương trình gì từ cơ quan chính phủ? Chân thành cám ơn cô.

Trả lời

Chương trình bảo hiểm dành cho phụ nữ mang thai đòi hỏi phải là công dân Mỹ. Nếu có thẻ xanh theo diện con lai hay diện tỵ nạn cũng được nhận Medicaid, nhưng chỉ được hưởng trong vòng 7 năm thôi. Tại sao chỉ được cấp trong thời hạn 7 năm là vì thời gian này đủ để thi lấy quốc tịch Mỹ. Vì vậy, khi cô mang thai lần trước, thẻ xanh của cô chưa quá 7 năm nên được nhận chương trình Medicaid.

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 25 tháng 5 năm 2023

Tuy nhiên, khi phụ nữ mang thai chưa có quốc tịch Mỹ thì chính phủ có chương trình Chip Perinatal. Chương trình Chip Perinatal không đòi hỏi về tài sản nhưng lại có điều kiện về thu nhập. Mức thu nhập này chưa trừ thuế, bao gồm  tiền lương đi làm, tiền thất nghiệp (nếu có). Nếu cô có nhận được tiền child support thì tiền này không tính vào thu nhập mà chương trình Chip Perinatal đòi hỏi.

Dưới đây là mức thu nhập trong năm 2022 của một gia đình do chương trình Chip Perinatal ấn định:

– $2,288/gia đình có 1 người/ tháng.

– $3,083/ gia đình có 2 người/tháng.

– $3,877/ gia đình có 3 người/tháng.

– $4,672/gia đình có 4 người/tháng.

– $5,466/gia đình có 5 người/tháng.

– Nếu gia đình có nhiều người thì mỗi thành viên sẽ cộng thêm $795.

Chương trình này không yêu cầu phỏng vấn. Khi cô nộp đơn xin, cần khai rõ tình trạng thu nhập, các giấy tờ chứng minh số người trong gia đình, cơ quan chính phủ sẽ tự động làm và sẽ gửi thư báo cho cô biết.

Xin lưu ý, nếu cô có bảo hiểm tại nơi làm việc hoặc bất cứ bảo hiểm nào khác thì cô sẽ không nhận được chương trình Chip Perinatal.

TH