Lời giới thiệu: Angie Hồ Quang đến Hoa Kỳ năm 1984 theo diện tị nạn, bà quyết định chọn con đường phục vụ đồng hương. Khởi đầu, bà là Giám đốc cơ quan tìm việc làm cho người Việt. Năm 1991, bà làm cho sở An Sinh Xã Hội đến 2020. Bà thường xuyên cộng tác với báo chí, các trang web, các đài phát thanh và truyền hình nhằm hướng dẫn đồng hương trong các luật lệ và các chương trình ASXH. Trẻ hân hạnh được sự cộng tác của bà, và độc giả ở khắp nơi có thể viết thư gởi qua bưu điện hoặc email nhờ bà Angie Hồ Quang giúp đỡ các vấn đề về An sinh Xã hội. Thư từ xin gởi về: Mục “An Sinh Xã Hội”

3202 N. Shiloh Rd., Garland, TX 75044 hoặc Email: bientap@trenews.net

Hỏi

Thưa bà Angie Hồ Quang,

Tôi lãnh tiền hưu được mấy năm rồi nhưng vẫn còn đi làm và đóng thuế.

Vậy, tiền hưu của tôi có được tăng khi tôi còn đóng thuế thu nhập mỗi năm không?

Xin cám ơn và chúc bà dồi dào sức khỏe.

Đáp

Người đi làm và tạo được tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội có thể tiến hành thủ tục xin hưu ở độ tuổi sớm nhất là 62 tuổi. Chúng ta cần phân biệt tuổi hưu non (62), tuổi hưu toàn phần, và tuổi hưu trễ hạn. Tuổi hưu toàn phần tùy thuộc vào năm sanh của mỗi người. Người sanh từ năm 1960 trở về sau, tuổi hưu toàn phần là 67 tuổi và tuổi hưu trễ hạn là 70 tuổi. Số tiền hưu được tính toán dựa trên bài toán như sau:

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 21 tháng 3 năm 2024

Dùng số 35 năm có mức lương cao nhất trong suốt cuộc đời làm việc ở Mỹ.

Tổng số thu nhập trong 35 năm ấy được cộng lại và chia đều cho 420. 420 là 12 tháng nhân cho 35 năm.

Từ con số trung bình ấy mà chính phủ tính tiền hưu của mỗi người.

Trong suốt cuộc đời đi làm, nhất là người Việt Nam, chúng ta có thể đến đây sớm hay trễ. Trong những năm bỡ ngỡ đến Mỹ, chúng ta có được những việc làm với mức lương tối thiểu, có những ngày tháng thất nghiệp v.v… Ðôi lúc có người đến Mỹ và làm việc được 10 năm, bước vào tuổi về chiều, sẽ hội đủ điều kiện lãnh hưu bổng nhưng với mức hưu khiêm nhường. Một khi đã về hưu chúng ta có quyền tiếp tục đi làm. Nhất là những vị về hưu ở độ tuổi toàn phần thì thu nhập kiếm từ công việc không có giới hạn. Số lương kiếm được vẫn phải đóng thuế An sinh xã hội, Medicare và thuế lợi tức liên bang. Nhờ chúng ta vẫn tiếp tục đóng góp vào quỹ An sinh xã hội, nên sau khi khai thuế hằng năm, cơ quan An sinh xã hội sẽ thay thế hay bổ sung số thu nhập về sau để điều chỉnh số tiền hưu của mình. Lưu ý hằng năm chúng ta có thể có được hai phần tăng của chi phiếu hưu bổng:

1- Phụ cấp đắt đỏ.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 11 tháng 4 năm 2024

2- Số tiền hưu điều chỉnh như trường hợp của ông (vẫn tiếp tục đi làm và đóng góp vào quỹ An sinh xã hội).

Trường hợp người về hưu có 35 năm làm việc nhưng có những năm thu nhập thấp. Thu nhập từ lương (nhiều hơn) sau ngày về hưu sẽ thay thế vào những năm có tiền lương ít ỏi.

Người làm việc chưa đủ 35 năm, thì thu nhập sau ngày về hưu sẽ được điền vào những năm không có thu nhập trong số 35 năm trong cuộc đời làm việc ở Hoa Kỳ.

Cáo lỗi

Câu hỏi và trả lời trong mục An sinh Xã hội số trước là thuộc về mục Phúc lợi Xã hội không phải thuộc về mục ASXH. Xin cáo lỗi cùng quý độc giả, chị Angie Hồ Quang và cô Cindy Thu Hoàng sự nhầm lẫn này.