Hỏi

Do công việc làm toàn thời gian về đêm nên chồng tôi đã nghỉ. Hai vợ chồng tôi đã có thẻ Medicare phần A + B bắt đầu từ  Oct/ 1 /2019 (nhưng chưa xin quyền lợi hưu) chồng tôi dự định xin hưu bổng vào tháng 10 năm sau khi ông đủ 66 tuổi và tự trả tiền cho part B. Nên tôi có vài câu hỏi xin Bà khuyên bảo, chỉ dẫn:

  1. Nếu tôi nhận quyền lợi hưu bây giờ $419.00 /tháng để trả chi phí cho bảo hiểm phần B thì khi chồng tôi đủ tuổi hưu lãnh toàn phần vào tháng 10 năm 2020 tôi có xin được 50% dựa trên hồ sơ làm việc của chồng tôi không (ông lãnh khoảng $1,600.00).
  2. Chồng tôi sẽ tìm công việc thích hợp tiếp tục làm, còn tôi cũng vẫn đi làm. Vậy thì có bị ảnh hưởng đến quyền lợi hay những vướng mắc về luật lệ xã hội không thưa Bà. 
  3. Xin bà cố vấn cho gia đình nên chọn chương trình nào: original medicare + part D hay  medicare advantage plan.

Trả lời

Bà cho biết đến tháng 10 năm 2020 ông nhà sẽ tiến hành thủ tục xin tiền hưu An sinh xã hội khi tròn tuổi hưu toàn phần là 66 tuổi. Ông sanh năm 1954.
Trong một câu hỏi trước kia, bà có thắc mắc rằng hiện nay bà đang lãnh tiền hưu toàn phần trên hồ sơ làm việc của chính mình thì có xin được 50% số tiền hưu ăn theo thêm hồ sơ hưu của ông hay không? Tuổi toàn phần bà đã có nên khi ông chính thức về hưu thì bà sẽ được ăn theo.
Vào năm 2020 cả ông bà đã vượt qua con số mong đợi là tuổi hưu toàn phần thì sau đó ông bà có quyền tiếp tục đi làm việc mà không phải e ngại về con số lương mà mình tạo được. Sau tuổi hưu toàn phần, thu nhập do công việc làm sẽ không ràng buộc quyền lợi hưu bổng. Có Medicare A và B, ông bà là người thụ hưởng Medicare truyền thống. Biết rằng Medicare phần B chi trả 80% tiền Bác sĩ, nên sẽ có hai chọn lựa:

Xem thêm:   Mục Thuế Vụ ngày 23 tháng 5 năm 2024

1) mua thêm khế ước Medicare Supplement hay còn gọi là Medigap.

2) tham gia vào chương trình Medicare Advantage.
Ông bà cần nghiên cứu các dịch vụ của từng health plan trước khi đi đến quyết định. Câu trả lời nghe chừng như không trả lời gì cả, vì tôi không được phép cố vấn khi chọn phương cách nào.

Hỏi

Tôi sanh ngày 21 tháng 10 năm 1953 (66 tuổi) đã làm giấy xin lãnh tiền hưu  kể từ tháng 11-2019. Số tiền được lãnh là $2,330.00 / tháng. Xin bà giúp cho các câu hỏi sau đây:

a- vợ tôi sanh ngày 07 tháng 2 năm 1957 (62 tuổi), hồi trước có đi làm nhưng không đủ 40 tín chỉ (có quốc tịch Mỹ).

b- nếu muốn xin tiền hưu ăn theo diện người chồng có được không

c- nếu được xin bà chỉ dẫn phải làm sao

d- trường hợp không được thì có thể xin được gì.

Trả lời

Sinh tháng 10 năm 1953, ông đạt được tuổi hưu toàn phần vào tháng 10 năm 2019 nhưng đến tháng 11 năm nay ông mới nhận được chi phiếu đầu tiên.
Quyền lợi hưu bổng An sinh xã hội dành cho người có đi làm, có đóng thuế và tạo được số tối thiểu 40 tín chỉ An sinh xã hội. Bên cạnh đó khi người đi làm về hưu thì người hôn phối cũng như con còn vị thành niên cũng có thể ăn theo. Theo tình huống này bà nhà sẽ được ăn theo hồ sơ hưu bổng của ông. Bước vào tuổi 62 người phối ngẫu có quyền làm thủ tục xin ăn theo khi người kia đã chính thức lãnh hưu bổng ASXH.

Xem thêm:   Phúc Lợi Xã Hội ngày 23 tháng 5 năm 2024

Khi ông bắt đầu việc nạp đơn xin hưu bổng cho chính mình, lúc ấy bà nhà cũng đã trên 62 tuổi, ông làm hồ sơ cho bà cùng một lúc với đơn của ông. Ông bà cần chuẩn bị những văn kiện như thẻ công dân, hay thẻ xanh, thẻ an sinh xã hội và giấy hôn thú, nếu không có giấy hôn thú ông có thể ký mẫu đơn xác nhận qua hệ vợ chồng của hai người. Trả lời ÐƯỢC cho câu hỏi thứ nhất, tôi sẽ không trả lời cho ông câu hỏi thứ hai.