Hỏi

Nhờ chị hướng dẫn về Medicare. Cám ơn chị.

(T.H)

Trả lời

Ông là công dân Hoa Kỳ, sang năm 2021 ông sẽ được 65 tuổi, cho dù không có đủ số 40 tín chỉ An sinh xã hội, ông có thể xin Supplemental Security Income (Trợ cấp lợi tức bổ sung dành cho người trên 65 tuổi, tàn tật hay mù lòa, có thu nhập và tài sản hạn chế). Mức tài sản cho phép là $2,000.00 cho một cá nhân và $3,000.00 cho đôi vợ chồng.

Tài sản là tất cả nguồn tiền ông ký thác trong ngân hàng dưới mọi hình thức, bất động sản, nữ trang hay bất cứ thứ gì có thể chuyển đổi thành tiền. Tuy nhiên, cũng có những thứ mà chính phủ không coi là tài sản như căn nhà ông đang ở, phương tiện di chuyển đầu tiên ông đang dùng, khế ước hậu sự, huyệt mộ có giá trị không quá $1,500.00 mỗi thứ.

Ông cho biết, đầu năm 2020, ông chuyển nhượng quyền sở hữu căn nhà cho người con vừa định cư ở Mỹ. Ðối với luật SSI, việc chuyển nhượng tài sản ràng buộc ông sau 3 năm từ ngày chuyển nhượng, ông mới có đủ điều kiện để xin SSI.

Ðến tháng 7 năm 2021 bà nhà sẽ được 65 tuổi, nhưng mãi đến tháng 10 năm 2021 bà mới đủ 40 tín chỉ. Ðể giải thích chi tiết hơn, mỗi năm có 4 tam cá nguyệt, được tính như sau:

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 11 tháng 2 năm 2021

– Ðệ nhất tam cá nguyệt: tháng Giêng đến tháng 3

– Ðệ nhị tam cá nguyệt: tháng 4 đến tháng 6

– Ðệ tam tam cá nguyệt: tháng 7 đến tháng 9

– Ðệ tứ tam cá nguyệt: tháng 10 đến tháng 12.

Ðược biết, trong năm 2021, mức lương cho mỗi tam ca nguyệt là $1,470.00. Tổng số tiền cần có để được 4 tín chỉ trong năm 2021 là $5,880.00. Lương của bà nhà hằng năm là $19,000.00. Vào đầu tháng 10 năm 2021, tháng bắt đầu đệ tứ tam cá nguyệt, khi bà đã có số lương vượt quá mức $5,880.00 thì bà có đủ 4 tín chỉ của năm 2021.

Vào tháng 7, bà sẽ được 65 tuổi, lúc này bà chưa có đủ 40 tín chỉ, đến tháng 10 bà mới đủ tiêu chuẩn xin Medicare. Ông sanh tháng 4, lúc ấy, ông chưa đủ điều kiện xin Medicare vì bản thân chưa đủ 40 tín chỉ. Thời gian ghi danh chính thức vào chương trình Medicare là 3 tháng trước sinh nhật 65, tháng tổ chức sinh nhật 65 và 3 tháng sau đó. Như thế vào tháng 10 năm 2021 khi bà nhà hội đủ điều kiện xin Medicare thì ông có quyền xin Medicare ăn theo hồ sơ làm việc của bà.

Tuy nhiên, vào thời điểm đó, ông đã trễ thời hạn ghi danh nguyên thuỷ. Ông phải đợi đến  thời gian  ghi danh tổng quát  bắt đầu từ  1 tháng Giêng đến 31 tháng 3. Ghi tên trong thời gian này thì đến tháng 7 Medicare mới có hiệu lực.

Xem thêm:   An sinh xã hội ngày 25 tháng 2 năm 2021

ANGIE HO QUANG